Новини

Спеціально на наш запит юридична компанія-член #КБУ Dictio Law Firm надала роз’яснення проєкту Закону України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності” (№5877
21 жовтня 2021, 15:40

Законопроєктом пропонуються такі зміни до Кодексу України про адміністративні првопорушення:

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТЕЙ 96, 96, 188 КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ЧАСТИНІ ЗМІНИ СКЛАДІВ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ІСТОТНЕ ЗБІЛЬШЕННЯ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Дані зміни покликані посилити та персоналізувати відповідальність особи, що є учасником будівельного процесу. Так, тепер штраф за будівельні роботи на об’єкті з класом наслідків СС3 для посадової особи буде складати 85 000 грн.

Стаття 96 КУпАП тепер не містить положень щодо правопорушень, які стосувалися правил затвердження проектних рішень під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів.

Натомість, у статті 96 КУпАП персоналізовано та уточнено склади правопорушень, що виникають під час забудови території, при здійсненні авторського та технічного нагляду, передачі замовнику проектної документації з порушенням вимог законодавства, невірного визначення класу наслідків об’єкту.

Відповідальність покладається на архітектора/інженера-проектувальника, головного архітектора або головного інженера проекту, під керівництвом яких розроблено проектну документацію на будівництва.

З положень статті 96 КУпАП зникло положення щодо відповідальності посадових осіб за порушення строків надання замовникові містобудівних умов та обмежень, будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

Ймовірно, що законотворець передбачає повну автоматизацію цих процесів.

Крім того, ст. 96 КУпАП вводиться відповідальність за виконання окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, особою, що згідно із законодавством повинна мати кваліфікаційний сертифікат, без його отримання.

Запропонована норма тепер не містить положень правопорушень, які стосувалися виробництва та застосування будівельних матеріалів, зокрема :
1. Застосування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що не відповідають державним нормам, стандартам, технічним умовам, проектним рішенням, а також тих, що підлягають обов'язковій сертифікації але не пройшли її.
2. Виробництво або виготовлення будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, які підлягають обов'язковій сертифікації або показники безпеки яких наводяться в нормативних документах і підлягають підтвердженню відповідності шляхом сертифікації або декларування, але не пройшли.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТЕЙ 244 ТА 255 КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ЧАСТИНІ ПРОЦЕДУРНИХ ПИТАНЬ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСІБ, ЩО МАЮТЬ ПРАВО СКЛАДАТИ ПРОТОКОЛИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ.

Зокрема, Стаття 244, встановлює перелік справ про адміністративні правопорушення, що будуть розглядатись Містобудівною палатою (передбачені ч.1 - 5, 8, 9 статті 96-1, ч. 4 - 6 статті 188-42 цього Закону).

Містобудівна палата новий орган, що має бути створений при Міністерстві розвитку громад та територій та який розглядатиме справи про порушення в процесі будівництва суб’єктами містобудування (підрядниками, чиновниками, експертними організаціями, інженерами технічного нагляду і т.д.)

НОВІ СТАТТІ 188, 266 ТА ЗМІНИ СТАТЕЙ 260, 267 КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПОВ’ЯЗАНІ З ВПРОВАДЖЕННЯМ ТА ЗАСТОСУВАННЯМ ТАКОГО НОВОГО ЗАХОДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ТИМЧАСОВИЙ АРЕШТ ОБ’ЄКТІВ НЕЗАКОННОГО (САМОЧИННОГО) БУДІВНИЦТВА.

Порядок тимчасового арешту об’єктів незаконного (самочинного) будівництва буде встановлюватись Кабінетом Міністрів України. Слід зазначити, що це нова норма, що дає можливість органам місцевого самоврядування здійснювати тимчасовий арешт об’єктів незаконного (самочинного) будівництва.

Тимчасовий арешт об’єктів незаконного (самочинного) будівництва полягає у тимчасовому позбавленні можливості їх відчуження, користування та розпорядження, з метою припинення адміністративного правопорушення, забезпечення виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення, відшкодування заподіяної адміністративним правопорушенням у сфері містобудівної діяльності майнової шкоди громадянинові, підприємству, установі або організації.

Такий захід буде здійснюватися посадовими особами, уповноваженими на те виконавчими комітетами (або виконавчими органами, що виконують їх повноваження) органів місцевого самоврядування на підставі рішення органу місцевого самоврядування, прийнятого відповідно до його компетенції, передбаченої законом.

Вже незабаром поділимось з вами аналітикою цього законопроєкту щодо змін до Кримінального кодексу України!

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com