Новини

Ми продовжуємо ділитись роз’ясненням Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення приєднання до електричних мереж» від 15.07.2021 №1657-ІХ, яке підготувала юридична компанія-член #КБУ INTEGRITES спеціально на наш запит!
28 жовтня 2021, 13:30

Закон містить низку змін до законодавства, яке регулює проєктування, будівництво електричних мереж, відведення землі для цих цілей.

Наразі Законом встановлено такі зміни щодо отримання інформації та\або документів, необхідних для розроблення проєктної документації на будівництво електричних мереж, а також погодження такої документації в електронній формі:

З 20 лютого 2022 року Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності доповнюється радом норм, які передбачають, що отримання інформації та/або документів, необхідних для проєктування електричних мереж та погодження відповідної проєктної документації здійснюватиметься виключно в електронній формі через електронний кабінет (який зараз функціонує відповідно до статті 22-3 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності”) або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом.

Так, через Електронний кабінет можливо буде:
- подати запит про отримання інформації та/або документів, необхідних для розроблення проєктної документації для будівництва/переоснащення електричних мереж (у тому числі інформації тa/або документів про наявні та запроєктовані інженерні та транспортні мережі) на проєктування;
- отримати інформацію та/або документи необхідні для розроблення проєктної документації для будівництва/переоснащення електричних мереж;
- подати розроблену проєктну документацію на будівництво/переоснащення електричних мереж на погодження та отримати відповідне погодження від ОСР, інших зацікавлених осіб (суб'єктів природних монополій), або зауваження (з посиланням на конкретні загальнообов’язкові правила та з рекомендаціями щодо усунення зауважень) щодо проєктної документації.

Передбачено, що інформація, необхідна для розроблення проєктної документації, погодження проєктної документації або зауваження до такої документації мають надаватись протягом 10 робочих днів.

До 21 листопада 2021 року виконавчі органи сільських, селищних, міських рад повинні забезпечити формування та затвердження переліку зацікавлених осіб (суб'єктів природних монополій, юридичних осіб публічного права):
1. До яких на території відповідної територіальної громади подаються запити про отримання інформації та\або документів, необхідних для розроблення проєктної документації;
2. З якими на території відповідної територіальної громади узгоджується проєктна документація згідно з вимогами Закону України "Про ринок електричної енергії".

Зазначений перелік після його затвердження надається виконавчим органом сільської, селищної, мiської ради технічному адміністратору електронної системи для підключення зацікавлених сторін до електронної системи у сфері будівництва.

Не допускається вимога погодження проєктної документації із зацікавленими сторонами (суб'єктами природних монополій, юридичними особами публічного права), що не включені до переліку, визначеного частиною десятою цієї частини, та не приєдналися до електронного кабінету.

ОРС, інші зацікавлені суб'єкти зобов'язані надавати запитувані документи та/або інформацію необхідну для розроблення проєктної документації на будівництво електричних мереж протягом 10 робочих днів.

Закон також передбачає відповідальність ОСР та/або інших зацікавлених осіб за несвоєчасне надання або ненадання запитуваної інформації та/або документів, необхідних для розроблення проєктної документації на будівництво електричних мереж, несвоєчасне погодження проєктної документації на будівництво електричних мереж, однак не визначає механізму притягнення до такої відповідальності та її форму.

Погодження проєктної документації на будівництво електричних мереж здійснюється оператором системи розподілу та іншими зацікавленими сторонами незалежно від її погодження оператором системи розподілу та/або іншими зацікавленими сторонами. Зауваження до проєктної документації, які надають оператори системи розподілу, інші зацікавлені сторони, мають містити посилання на конкретний пункт або статтю законодавства, нормативних документів технічного характеру, що є обов'язковими для виконання відповідно до Закону, із зазначенням порушених норм та рекомендацією щодо усунення таких порушень.

У разі отримання від оператора системи розподілу та\aбо інших зацікавлених сторін зауважень до проєктної документації на будівництво електричних мереж розробник такої проєктної документації здійснює її коригування з урахуванням наданих зауважень та подає відкориговану проєктну документацію на повторне погодження.

Якщо проєктна документація на будівництво електричних мереж підлягає експертизі, то відкоригована за результатами зауважень ОСР та/або інших зацікавлених осіб проєктна документація подається на повторне погодження за бажанням замовника такої документації. У такому разі при здійсненні експертизи проєктної документації перевіряється факт врахування зауважень оператора системи розподілу та/або інших зацікавлених осіб.

Повторне погодження проєктної документації на будівництво та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника) та проєктної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання здійснюється протягом п'яти робочих днів з дня її повторного подання.

Забороняється відмова в отриманні адміністративних послуг визначених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" з підстав відсутності таких погоджень, узгоджень, висновків (у тому числі рішень архітектурно-містобудівної ради).

Запроваджується погодження проєктної документації за принципом "мовчазної згоди" у разі непогодження оператором системи розподілу, іншою зацікавленою стороною проєктної документації або ненадання зауважень до такої проєктної документації протягом 10 робочих днів. У такому випадку проєктна документація вважається погодженою оператором системи розподілу або іншими зацікавленими сторонами за замовчуванням.

Встановлення точних строків протягом яких повинні надаватись інформація та/або документи для розроблення проєктної документації з будівництва електричних мереж, а також строків протягом яких така документація має бути погодження, однозначно зробить процес розроблення такої документації ефективнішим та зручнішим для замовників.

Своєю чергою, відсутність чіткого механізму притягнення ОСР та інших зацікавлених суб'єктів до відповідальності за порушення таких строків істотно послаблює життєздатність нових правил.

Також важливим нововведенням є застосування принципу "мовчазної згоди" до погодження проєктної документації. Знову ж таки життєздатність цього принципу залежатиме від того, як розцінюватиме проєктну документацію погоджену за принципом "мовчазної згоди" новоутворений орган містобудівного контролю - Державна інспекція містобудування та архітектури.

Вже незабаром поділимось з вами більш детально з роз'ясненням цього Закону щодо розроблення та узгодження з іншими зацікавленими сторонами проєктної документації на будівництво\технічне переоснащення електричних мереж.

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com