Новини

Віцепрезидент КБУ, керівник представництва КБУ в Харківській області, Голова Ради Асоціації «Регіональне будівництво», Голова Наглядової Ради Публичное Акционерное Общество "Трест Жилстрой-1" Олександр Харченко під час виїзного засідання Ради директорів 8 жовтня у Харкові проінформував присутніх про саморегулювання в будівництві .
4 листопада 2021, 16:10

Першим, на чому наголосив Олександр Харченко - це необхідність створення саморегулюючих організацій у будівництві, адже громадські організації, такі як асоціації, спілки не можуть виконувати всі необхідні функції, які необхідні для регулювання містобудівної діяльності.

Створення таких організацій обумовлене:
- Досягненням необхідного рівня розвитку будівельної галузі;
- Важливістю формування якісної конкуренції і підвищення якості робіт;
- Необхідністю децентралізації шляхом розподілу повноважень між органами державної влади і суб'єктами господарювання.

До прикладу, саморегулювання у будівництві іноземних країн характеризується:
- Створенням регіональних СРО;
- Обов'язковим членством у СРО;
- Делегуванням їм державних повноважень;
- Несення відповідальності за членів СРО перед інвесторами відшкодування збитків і виконання договорів.

Також під час витупу було виділено перешкоди для створення СРО в Україні:
1. Відсутність спеціального законодавства, яке регулює порядок створення СРО у будівництві;
2. Відсутність визначення “саморегулювання” та “саморегулюючі організації”;
3. Практика створення професійних об'єднань в організаційно-правовій формі громадської організації, що не відповідає сутності діяльності СРО.

Запропонований спосіб регулювання створення і діяльності СРО від Олександра Харченко - додання окремого розділу у Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Цілі та задачі СРО:
- Підвищення якості та безпеки товарів, робіт, послуг, що виробляються;
- Зниження рівня громадського регулювання діяльності суб'єктів господарювання у галузі будівництва;
- Підвищення престижу професії учасників будівельного ринку;
- Співпраця організації і оновлення будівельної галузі країни у тому числі участь у процедурах допуску до професії (ліцензування) та виключення професії;
- Забезпечення дотримання будівельниками стандартів професійної діяльності (Кодексу професійної етики будівельників);
- Підвищення професійного рівня будівельників;
- Організація навчання претендентів на право займатись діяльністю зі створення об'єктів;
- Представництво інтересів професії та надання інформації про діяльність СРО будівельників;
- Розвиток міжнародних зв’язків, обмін досвідом з СРО будівельників і державними органами інших країн, які займаються будівельною галуззю;
- Впровадження механізму страхування відповідальності будівельних організацій – членів СРО.

Повноваження СРО:
1. Ліцензування господарської діяльності у будівництві;
2. Професійна атестація виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об'єктів архітектури;
3. Контроль за дотриманням членами СРО вимог стандартів і правил СРО шляхом проведення планових та поза планових перевірок;
4. Розгляд скарг про порушення будівельної організації вимог щодо стандартів і правил СРО.

Членами в регіональних СРО мають бути всі особи певного регіону, які отримали або будуть отримувати ліцензію на будівництво, а членами Національної СРО стануть усі регіональні СРО.

Умови, котрі необхідно включити у чинне законодавство:
- Необхідність потенційних членів підтвердити свою спроможність у надані якісних послуг і виповнення робіт;
- Визначення чіткої процедури прийняття рішень органами СРО;
- Законодавче виконання основ залучення до відповідальності за порушення корпоративних норм;
- Механізм відшкодування збитків, спричинених споживачам внаслідок надання їх членами товарів або виконання робіт (послуг) неналежної якості.

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com