Новини

Наразі триває оновлення державних будівельних норм щодо проєктування нових і реконструкцію існуючих будинків, споруд та комплексів громадського призначення!
15 листопада 2021, 12:15

До обговорення пропонується перша редакція змін до ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення. Будинки і споруди» www.minregion.gov.ua

Розробником даного документу є Публічне акціонерне товариство “Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву” ( ПАТ КиївЗНДІЕП).

“За період з набуття чинності ДБН В.2.2-9:2018 змінилися вимоги до проєктування громадських будинків і споруд, організації їх земельних ділянок, вимоги до вертикальних комунікацій, шляхів евакуації, загальної та пожежної безпеки, інженерного обладнання. Виходячи з цього, є потреба у внесенні змін до чинних ДБН”,- зазначають у Мінрегіон.

Новим проєктом Змін до ДБН В.2.2-9:2018, зокрема, пропонується - при змінних планувальних позначках землі поверх вважається надземним за умови, що понад 60% загальної площі приміщень знаходиться не нижче планувальної позначки рівня землі або необхідні за нормами евакуаційні виходи з поверху мають безпосередній горизонтальний прохід на позначку землі.

Ознайомлюємо більш детально про основні запропоновані зміни до документу:

Розділ 3 «ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ» доповнено такими термінами:
- Безпечна зона - зона, в якій люди захищені від впливу небезпечних факторів пожежі або, в якій небезпечні фактори пожежі відсутні чи не перевищують гранично допустимих значень.
- Громадський простір - відкритий багатофункціональний транзитний простір без стін і перегородок для безбар’єрного доступу з нього до приміщень громадської будівлі та споруди. Включає зони інформації, рецепції (стійки адміністратора), тимчасового відпочинку, туалетів, гардеробів, камер схову, дитячої зони, тощо.
- Стилобатна частина будівлі (стилобат) - загальна цокольна частина з єдиної відміткою верху поверху, яка об'єднує кілька будівель.
- Технічне підпілля - простір між перекриттям першого або цокольного поверху і поверхнею ґрунту для розміщення трубопроводів інженерних систем і прокладання комунікацій (без розміщення обладнання).

Розділ 5 «ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ» доповнено змінами - допускається проєктувати вбудовані, прибудовані або вбудовано-прибудовані надземні та підземні автостоянки до громадських будівель з умовною висотою до 50м включно, що мають до 5 поверхів включно, а автоматизовані підземні автостоянки - до 9 поверхів включно. Підземні автостоянки повинні бути забезпечені ліфтами або підйомниками.

Розділ 10 «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» доповнено:
- Ширину проходів, коридорів та інших горизонтальних шляхів евакуації (окрім технічних та технологічних) в громадських будівлях та спорудах слід приймати не менше 1,8м.
- Ширина сходових маршів у громадських будівлях та спорудах не повинна перевищувати 2,5м, а також повинна бути не менше розрахункової ширини виходу до сходової клітки з найбільш населеного поверху, але не менше 1,35м (окрім технічних).
- Ширина балконів в лоджій повинна бути не меншою ніж 1,5м.
- Пожежобезпечною зоною (зоною пожежної безпеки) громадської будівлі та споруди, слід вважати приміщення, розміщене всередині будівлі, виділене протипожежними перешкодами, які мають відповідне інженерне обладнання, що забезпечує безпеку МГН під час пожежі. До пожежобезпечної зони допускається відносити балкони, галереї та інші зовнішні конструкції будівлі, що відповідають пожежобезпечним функціям.
- Зона пожежної безпеки повинна бути незадимлюваною або відокремлюватися від інших приміщень громадської будівлі незадимлюваними тамбур-шлюзами з підпором повітр’я в разі пожежі згідно з вимогами нормативних документів, але не менше ніж 20 Па.

Додаток Б, зокрема доповнено такими пунктами:
- Висота будівлі визначається від проєктної позначки землі до верхньої позначки самого високого конструктивного елемента будівлі (парапету покрівлі, гребня покрівлі), верха фронтону, купола, шпилю, вежі.
- До верха конструктивного елемента будівлі відносяться надбудови для виходу на покрівлю, для розміщення технічного обладнання, труби, підхрестового яблука в храмах, дзвіницях.

А вже 19 листопада за підтримки КБУ спільно з КИЇВЗНДІЕП та Мінрегіоном відбудеться відкрите обговорення першої редакції змін до ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення. Будинки і споруди»!

Долучайтеся до обговорення за посиланням:us06web.zoom.us

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com