Новини

Цьогоріч Мінрегіон отримав рекордне за останні десять років бюджетне фінансування наукових досліджень та робіт із нормування та стандартизації. Загальна сума сягає 54 млн. грн.
17 листопада 2021, 13:45

Наразі до обговорення наразі пропонується перша редакція змін до ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів. Споруди транспорту» www.minregion.gov.ua

Розробником даного документу є Публічне акціонерне товариство “Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву” ( ПАТ КиївЗНДІЕП ).

©️«За період з набуття чинності ДБН В.2.3-15:2007 змінилися вимоги до проектування автостоянок і гаражів для легкових автомобілів, у тому числі до об’ємно-планувальних рішень гаражів, їх інженерного обладнання та пожежної безпеки. Внесені у 2018-2019 Зміна № 1 і Зміна № 2 з доповненнями та коригуваннями положень цих ДБН не вичерпують сучасних вимог. Тому є потреба у додатковому внесенні змін до чинних ДБН», - зазначають у Мінрегіоні.

Ознайомлюємо більш детально про основні запропоновані зміни до документу:

Розділ 4 «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» доповнено такими змінами:

Допускається розміщувати вбудовані та вбудовано-прибудовані гаражі у надземні нижні (перший-п’ятий) поверхи громадських будівель (за винятком закладів дошкільної та загальної середньої освіти, палатних корпусів закладів охорони здоров’я); при цьому гараж має бути відокремлений протипожежними перекриттями REI 180; приміщення цих громадських закладів мають бути відокремлені від гаражу протипожежною стіною 1-го типу, а також захищені від шуму; гараж повинен мати самостійні шляхи евакуації, відокремлені інженерні системи.

Під громадськими будівлями і спорудами закладів харчування, спорту, культури та охорони здоров’я (окрім корпусів з палатами), закладів освіти (за винятком закладів дошкільної освіти, у тому числі будинків дитини, закладів загальної середньої освіти); при цьому гараж має бути відділений протипожежним перекриттям REI 180, технічні приміщення зазначених закладів мають бути відокремлені від гаражу суцільного протипожежною стіною 1-го типу;гараж повинен мати самостійні шляхи евакуації, відокремлені інженерні системи.

На автостоянках, гаражах (паркінгах) повинно бути передбачено не менше ніж 5% машиномісць, а з 2025 року не менше ніж 10%, від загальної кількості для паркування транспортних засобів, оснащених виключно електрисними двигунами (одним чи декількома). Такі машиномісця в надземних автостоянках, гаражах (паркінгах) можуть обладнуватися елетрозаправною станцією постійного струму, в кількості, що дорівнює кількості машиномість, які виділяються для паркування електромобілів з врахуванням вимог пожежної безпеки.

В підземних гаражах (паркінгах) машиномісця для паркування електромобілів, які обладнуються елетрозаправною станцією постійного струму тільки на першому поверсі з безпосереднім виїздом назовні, в кількості, що дорівнює кількості машиномісць, які виділяються для паркування електромобілів.

Машиномісце або групу машиномісць для зарядки електромобілів необхідно відділяти від машиномісць звичайного паркування автомобілів проти пожежними перегородками з класом вогнестійкості EI 30.

На автостоянках та в гаражах з закріпленими за власниками машиномісцями, встановлюються, як правило, зарядні станції типу 2 або типу 3.

Планування простору біля зарядної станції повинно враховувати габаритні розміри електромобілів, можливі способи встановлення на зарядку, довжину кабелів зарядного пристрою різних марок автомобілів. Зарядний пристрій повинен знаходитися не далі 1 метра від простору, призначеного для встановлення електромобіля з метою зарядки.

На автостоянках та в гаражах рампового типу з місцями для електромобілів повинен бути встановлений знак «Паркувальне місце з зарядною станцією для автомобілів з електричним двигуном».

Паркувальні місця слід розміщувати згрупованими, як правило, на першому поверсі підземного гаража, і позначати знаком «Електромобіль», виконаним на підлозі. Інформація про наявність вільних місць в режимі реального часу може бути представлена на табло при в'їзді на стоянку чи гараж, а також у вигляді мобільного додатку.

Відстані від гаражів та автостоянок, призначених для зберігання легкових автомобілів з електричними двигунами, до житлових будинків та громадських будівель і споруд слід приймати як для автостоянок місткістю до 10 машиномісць незалежно від фактичної місткості.

Для автостоянок та гаражів, призначених для зберігання легкових автомобілів як з електричними двигунами, так із двигунами внутрішнього згорання, відстані слід визначати виходячи з кількості машиномісць для зберігання легкових автомобілів двигунами внутрішнього згорання.

Перехоплюючі автостоянки та гаражі слід розміщувати поблизу залізничних станцій, авіаційних терміналів, станцій метрополітену, зупинок маршрутного таксі та іншого громадського транспорту.

Перехоплюючі автостоянки та гаражі до об'єктів обслуговування слід розташовувати на відстані не більше ніж 150 м.

Miсткість перехоплюючих автостоянок та гаражів, що перехоплюють потоки легкового автотранспорту з інших міст і населених пунктів, слід розраховувати з урахуванням того, що для їх розрахунку приймають не більше ніж на 50% необхідної кількості машиномісць для зберігання при поїздках із трудовими цілями та не більше ніж на 25% машиномісць при поїздках із культурно-побутовими цілями.

Розділ 5 «ПЛАНУВАННЯ АВТОСТОЯНОК» доповнено:

Вимоги переносяться до 4 розділу - Не менше ніж 5% машино-місць від загальної кількості у гаражах та автостоянках слід виділяти для облаштування зарядними пристроями для паркування транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами.

На території автостоянок можуть бути встановлені механізовані паркувальні модулі.

Розділ 6 «ВИМОГИ ДООБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕНЬ ГАРАЖІВ» доповнено:
Висота поверху гаражів не повинна перевищувати 4м від позначки чистої підлоги до позначки стелі міжповерхового перекриття. Під час встановлення обмеження для заїзду (проїзду) транспорту всередині гаража слід враховувати висоту розміщення системи спринклерного пожежогасіння та системи димовидалення.
Гаражі, вбудовані в будівлі іншого призначення, повинні мати клас вогнестійкості несучих будівельних конструкцій не нижче класу вогнестійкості несучих будівельних конструкцій будівель, в які вони вбудовуються, і відокремлюватися від приміщень (поверхів) цих будівель протипожежними стінами та перекриттями 1-го типу.
При розміщенні гаражів під житловими будинками, між ними необхідно влаштовувати технічний поверх, який відокремлюється двома протипожежними перекриттями 2-го типу. Допускається розташування гаражів під житловими поверхами за умови влаштування протипожежного перекриття з класом вогнестійкості REI 180 з врахуванням звукоізоляції та теплоізоляції, а також заходів, що мають виключати передачу вібрації в житлові приміщення.
При застосуванні на фасадах будівель конструкцій стін та простінків з негорючих матеріалів, а також вікон з класом вогнестійкості не нижче ніж EI 30 зазначені козирки допускається не влаштовувати.
Перекриття (покриття) гаража, по якому передбачено проїзд пожежнорятувальної техніки, повинно мати клас вогнестійкості не менш ніж REI 180, у цьому разі колони слід передбачати класом вогнестійкості R 180. Колони вбудованих та вбудовано-прибудованих гаражів повинні мати клас вогнестійкості не менше ніж клас вогнестійкості перекриття, що відокремлює гараж від іншої частини будівлі.
У вбудованих в житлові будинки підземних гаражах сполучення сходових кліток та ліфтових шахт з житловою частиною не допускається.

Допускається:
▫️сполучення ліфтами підземного гаража, який розташовано з покольному або в підвальному, підземному поверсі, надземного гаража, який розташовано у першому поверсі з першим поверхом житлового будинку, громадської будівлі за умови влаштування протипожежних тамбур-шлюзів 1-го типу (з підпором повітря у разі пожежі не менше 20 Па): у підземному гаражі-перед шахтами ліфтів; на першому поверсі- перед виходами до приміщень житлового будинку, громадської будівлі. При цьому на першому поверсі будинку не слід передбачати вихід з ліфтів гаража до загального ліфтового холу пожежного ліфта;
▫️ сполучення житлових поверхів будинку (крім поверхів із закладами громадського призначення), поверхів громадської будівлі і підземного гаража, шо має не більше двох підземних поверхів, допускається передбачати пожежними ліфтами із влаштуванням зупинок на житлових поверхах, поверхах громадської будівлі, а також ліфтами, які відповідають вимогам до пожежних ліфтів.

Механізовані та автоматизовані гаражі допускається вбудовувати та прибудовувати до будівель іншого призначення за умови виділення їх в окремий протипожежний відсік.

Споруди механізованих паркувальних модулів (МПМ) призначені для скорочення площі території на одне машиномісце зберігання. МПМ можуть застосовуватись на відкритих автостоянках, а також в гаражах рампового та механізованого типу. Можуть бути з незалежним або залежним способом паркування. При застосуванні на відкритих автостоянках можуть бути захищеними від атмосферних опадів легкими огороджувальними конструкціями без надання їм статусу будівлі.

Інтегрований гараж повинен бути автоматизованим і може бути вбудовано-прибудований до основної багатоповерхової будівлі житлового, громадського, адміністративного чи виробничого призначення.

Схема функціонування інтегрованого гаража повинна забезпечувати можливість транспортування автомобілів до місць зберігання як за участю водія, так і без неї.

Пристрої для зчитування карток для керування функціонуванням інтегрованого гаража повинні встановлюватись як на посадковому поверсі (порт прийому-видачі) так і на кожному місці зберігання автомобілів.

Розділ 8 «ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ АВТОСТОЯНОК І ГАРАЖІВ» доповнено такими змінами:

При прокладанні трубопроводів водопостачання через неопалювальний об'єм (з температурою навколишнього середовища менше ніж +5 С) слід утеплювати та обладнувати зовнішньою (по зовнішньому діаметру труби) системою обігріву з підтриманням температури не більше +15 С для зменшення ризику утворення в трубопроводах водопостачання легіонели. Система обігріву повинна працювати в автоматичному режимі з можливістю ручного керування та виведенням інформаційних сигналів до приміщення з цілодобовим перебуванням обслуговуючого персоналу.

Шахти систем механічного димовидалення з приміщень підземних гаражів повинні передбачатись заввишки не менше ніж 3,0м над рівнем землі та розміщуватись на відстані не менше ніж 15,0 м від вікон житлових будинків та громадських будівель і споруд, дерев (рослинності заввишки 2,0 м і більше), легкозаймистих конструкцій (висота яких перевищує 2,0 м), дитячих ігрових та спортивних майданчиків і місць відпочинку населення; , при цьому слід забезпечити захист випускних каналів від механічних пошкоджень та можливості потрапляння сторонніх предметів.

Для підземних гаражів, частина внутрішнього об'єму яких розміщуються під проїздами та майданчиками в середині квартальної забудови, витяжні вентиляційні шахти загальнообмінної вентиляції та систем димовидалення слід виконувати з негорючих матеріалів з класом вогнестійкості EI 45.

Вже незабаром більш детального ознайомимо із запропонованими змінами у Додаток Б, Додаток В, Додаток И та Додаток К.

А вже 24 листопада 0 14:00 за підтримки #КБУ спільно з КИЇВЗНДІЕП та Мінрегіоном відбудеться відкрите обговорення першої редакції змін до ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів. Споруди транспорту»

Долучайтеся до обговорення за посиланням: us06web.zoom.us

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com