Новини

Зареєстровано урядовий законопроєкт «Про здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» №6458, метою якого є покращення основних техніко-економічних показників багатоквартирних будинків, об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури шляхом їх реконструкції, нового будівництва.
27 січня 2022, 17:00

Дія цього Закону не поширюється на пам’ятки культурної спадщини.

Зокрема, законопроєкт оновлює визначення таких термінів як: застарілий житловий фонд, маневрений житловий фонд, модернізація багатоквартирних будинків кварталу (мікрорайону) застарілого житлового фонду, модернізація типових будівель, реконструкція багатоквартирного будинку, рівноцінний об’єкт нерухомого майна та інш.

Відтак, застарілий житловий фонд - це сукупність багатоквартирних будинків усіх форм власності, що за своїм технічним станом не відповідають сучасним вимогам до будівель і споруд, визначеним нормативними документами та нормативно-правовими актами, і втрата якими первісних техніко-експлуатаційних показників (міцності, стійкості, надійності тощо) становить понад 60 відсотків (в останньому варіанті було «40 відсотків»).

Органи самоврядування будуть наділені такими повноваженнями:
✔️приймати рішення про:
- здійснення заходів із комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів);
- віднесення об’єктів нерухомого майна до застарілого житлового фонду;
- надання в оренду земельної ділянки інвесторові-забудовникові на строк реалізації проєктів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів);
- апробацію нових кредитно-фінансових механізмів для здійснення заходів із комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів), формування джерел фінансування;
- фінансування проєктів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) за рахунок відповідних місцевих бюджетів за пропозиціями їх виконавчих органів;

✔️затверджувати:
- місцеві програми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів);
- проєкти комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів);
- порядок і строки переселення мешканців у зв’язку із здійсненням заходів із комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону);
- визначають порядок інвестування об’єктів у межах кварталів (мікрорайонів), в яких заплановано здійснення заходів із комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів);
- інформують населення про передбачені містобудівною документацією на місцевому рівні перспективи щодо забудови та про виконання місцевих програм комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів);

✔️визначати:
- критерії, яким має відповідати інвестор-забудовник;
- інвестора-забудовника на конкурсних засадах та укладають із ним договір про реалізацію проєкту комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону);
- сприяють та беруть участь у виконанні програм комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;
- погоджують завдання на проєктування комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону), підготовлене інвесторами-забудовниками;
- вирішують відповідно до законів України інші питання, пов’язані із комплексною реконструкцією кварталів (мікрорайонів).

При цьому, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад будуть виконувати функції замовника комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів).

Прийняття рішення про комплексну реконструкцію багатоквартирного будинку в межах кварталу (мікрорайону) приймається в порядку, визначеному ст. 10 ЗУ “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” (якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75% загальної площі).

Відселення власників/наймачів об’єктів нерухомого майна здійснюється на підставі письмового договору, укладеного інвестором-забудовником із кожним власником та відповідальним наймачем окремо.

Розгляд питання про відчуження земельних ділянок, розташованих у межах кварталу (мікрорайону), в якому заплановано здійснення заходів із комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону), припиняється в разі незгоди більше як 25 % власників таких земельних ділянок.

Заходами із комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону) є:
- реконструкція, у тому числі модернізація, багатоквартирного будинку в межах кварталу (мікрорайону);
- знесення багатоквартирних будинків у межах кварталу (мікрорайону) з подальшим новим будівництвом об’єктів;
- реконструкція об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, розташованих у межах кварталу (мікрорайону).

Реконструкція багатоквартирного будинку в межах кварталу (мікрорайону) проводитиметься двома способами: з обов’язковим відселенням власників/наймачів житлових/нежитлових приміщень або без відселення.

Знесення багатоквартирних будинків, що експлуатуються, із подальшим будівництвом нових допускається виключно в тому разі, коли застосування інших способів реконструкції, що передбачені цим Законом, не є можливими.

Знесенню багатоквартирних будинків передує надання власникам/наймачам житлових/нежитлових приміщень, що розміщені в такому будинку, за їх вибором інших рівноцінних житлових/нежитлових приміщень, що розташовані у стартовому багатоквартирному будинку чи в маневреному житловому фонді, або компенсація їх вартості у випадках, передбачених цим Законом.

Визначення ринкової вартості об’єктів нерухомого майна здійснюватиметься суб’єктами оціночної діяльності відповідно до вимог Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, які визначаються органом місцевого самоврядування.

Джерелами фінансування заходів із комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду є:
✔️кошти інвесторів-забудовників, які беруть участь у реалізації проєкту комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону);
✔️кошти державного та/або місцевих бюджетів;
кошти підприємств, установ, організацій, у власності, сфері управління або господарському віданні яких перебувають об’єкти нерухомого майна, будівлі та споруди в межах територій, стосовно яких прийнято рішення про комплексну реконструкцію, у тому числі кошти об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
✔️інші джерела, не заборонені законодавством.

Орган місцевого самоврядування, який прийняв рішення про здійснення заходів із комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону) застарілого житлового фонду, через засоби масової інформації та на своєму веб-сайті не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення конкурсу оприлюднює:
1. повідомлення про проведення конкурсу, яке має містити:
- дані про територію;
- інформацію про містобудівні умови та обмеження;
- показники мінімально допустимого рівня забезпечення об’єктами соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури;
2. рішення, в якому зазначаються умови і порядок проведення конкурсу, умови кваліфікаційного відбору учасників конкурсу, строк проведення конкурсу.

Обов’язковими умовами конкурсу будуть:
✔️створення (наявність) маневреного житлового фонду;
✔️наявність досвіду будівництва об’єктів;
строки нового будівництва стартових багатоквартирних будинків та їх характеристики;
✔️забезпечення інвестором-забудовником власників/наймачів об’єктів нерухомого майна, що підлягають обов’язковому вивільненню, рівноцінними об’єктами нерухомого майна або грошовою компенсацією;
✔️участь інвестора-забудовника у створенні об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду на засадах узгодження інтересів територіальних громад та інвесторів-забудовників або за рахунок спільного фінансування з органами місцевого самоврядування.

Важливо, що Закон набере чинності через два роки з дня, наступного за днем його опублікування.

Детальніше з проєктом Закону можна ознайомитись за посиланням: w1.c1.rada.gov.ua

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com