Новини

Прийнято постанову № 347 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764»
25 березня 2022

23 березня 2022 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 347 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764».

Детальніше про основні зміни.

У Технічному регламенті будівельних виробів, будівель і споруд терміни вживаються у такому значенні:

- будівельні вироби (продукція) — будь-який матеріал, виріб або комплект, що виробляється та вводиться в обіг для застосування за призначенням протягом тривалого часу в будівлі або споруді, показники яких впливають на показники будівлі або споруди, пов’язані з основними вимогами до них;

- регламентні технічні специфікації — національні стандарти та технічні свідоцтва;

- технічне свідоцтво — документ, що видається Мінрегіоном у разі підтвердження придатності будівельних виробів (продукції) для застосування за призначенням.

Інші терміни у Технічному регламенті вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про стандартизацію», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».

У разі коли виробник або його уповноважений представник наносить на будівельний виріб (продукцію) знак відповідності технічним регламентам згідно з одним чи кількома зазначеними технічними регламентами, у супровідних документах робиться відмітка про відповідність його таким технічним регламентам.

Мінрегіон складає та періодично поновлює перелік будівельних виробів (продукції), що мають незначний вплив на здоров’я та безпеку людей, надання на ринку яких дозволяється без проведення оцінки відповідності та складення декларації про відповідність будівельного виробу (далі — декларація про відповідність).

До припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом наступних 90 календарних днів дозволяється введення в обіг та надання на ринку будівельних виробів (продукції), що ввозяться на митну територію України з держав — членів ЄС, на підставі декларації показників будівельних виробів (продукції), виданої іноземним суб’єктом господарювання мовою оригіналу (разом з копією такої декларації, складеною державною мовою), що підтверджує відповідність будівельних виробів (продукції) вимогам Регламенту (ЄС) 305/2011 та Ради від 9 березня 2011 р., що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС.

Перед введенням в обіг будівельних виробів (продукції) виробник забезпечує проведення оцінки відповідності за процедурами, які повинні бути задокументовані виробником.

Вибір процедур оцінки відповідності залежить від:

1. наявності у виробника системи контролю виробництва, яка забезпечує відповідність будівельних виробів (продукції) вимогам Технічного регламенту;

2. органу оцінки, який залучено для проведення перевірки, нагляду, оцінки та аналізу системи контролю за виробництвом;

3. важливості ролі, яку відіграють такі будівельні вироби (продукція) у забезпеченні відповідності будівель і споруд основним вимогам до них;

4. особливостей будівельного виробу (продукції);

5. здатності будівельного виробу (продукції) до зміни характеристик під час експлуатації будівель і споруд;

6. імовірності виникнення дефектів під час виготовлення будівельного виробу (продукції).

Оцінка відповідності будівельних виробів (продукції) проводиться із застосуванням однієї з таких процедур:

! згідно з модулем A1 (внутрішній контроль виробництва з проведенням випробувань продукції під наглядом):

- випробування органом оцінки виробу певного типу;

- випробування виробником виробу певного типу;

- здійснення контролю за виробництвом на підприємстві;

! згідно з модулем D1 (забезпечення якості виробничого процесу):

- випробування виробником виробу певного типу;

- здійснення контролю за виробництвом на підприємстві;

- випробування виробником зразків виробу, відібраних на підприємстві відповідно до програми випробувань;

- проведення органом оцінки перевірки та оцінки системи контролю за виробництвом;

! згідно з модулем B (експертиза типу) в комбінації з модулем D (відповідність типові на основі забезпечення якості виробничого процесу) або модулем F (відповідність типові на основі перевірки продукції):

- здійснення контролю за виробництвом на підприємстві;

- випробування органом оцінки виробу певного типу;

- подальше випробування виробником зразків виробу, відібраних на підприємстві відповідно до програми випробувань;

- перевірка органом оцінки системи якості виробництва;

- проведення органом оцінки постійного нагляду, аналізу та оцінки системи якості виробництва;

- випробування органом оцінки зразків виробу, відібраних на підприємстві, ринку або будівельному майданчику відповідно до програми аудиту.

Після складення декларації про відповідність будівельного виробу (продукції) виробник наносить знак відповідності технічним регламентам на будівельний виріб (продукцію) або на додану до нього етикетку, упаковку чи супровідну документацію згідно з правилами та умовами нанесення знака відповідності технічним регламентам, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення».

Декларація про відповідність та інша документація, складена за результатами виконання процедур оцінки відповідності, зазначених у пункті 21 Технічного регламенту, повинні зберігатися виробником протягом 10 років після введення в обіг будівельного виробу (продукції) та надаватися для перевірки в установленому законодавством порядку.

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com