Новини

Профільний Комітет Верховної Ради України (ВРУ) підтримав законопроєкт, який посилює контроль за виконанням планувальних рішень щодо розвитку мережі цивільних укриттів
16 червня 2022 року, 16:30

Комітет ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та Комітет ВРУ з питань екологічної політики та природокористування підтримали та рекомендували парламенту прийняти за основу законопроєкт №7398, який посилює контроль за виконанням планувальних рішень щодо розвитку мережі захисних споруд цивільного захисту, а також за розміщенням та будівництвом таких об’єктів.

Йдеться про законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій», розроблений робочою групою, створеною Мінрегіоном спільно з профільним Комітетом ВРУ.

«Нам потрібні укриття. Росія може вдарити в будь-яку точку України. Тому Мінрегіон спільно з профільним парламентським комітетом напрацювали зміни до містобудівного законодавства. Ці зміни забезпечать виконання вимог цивільного захисту населення на всіх стадіях містобудівної діяльності. Від планування забудови території — до прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», — наголосив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Зокрема, законопроєкт №7398 містить низку законодавчих ініціатив:
- врахування заходів цивільного захисту ще на стадії розроблення містобудівної документації;
- обов’язковості залучення представників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) до розгляду містобудівної документації на засіданнях архітектурно-містобудівних рад;
- спрощення процедури передачі земельних ділянок для розміщення захисних споруд цивільного захисту.

Містобудівна документація на регіональному рівні повинна містити розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту. Затвердження містобудівної документації на регіональному рівні за відсутності такого розділу ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

Уповноважений орган містобудування та архітектури, при якому функціонує архітектурно-містобудівна рада, за 20 робочих днів до розгляду на засіданні ради містобудівної документації письмово інформує про дату та місце такого розгляду державні органи, які відповідно до закону мають повноваження щодо розгляду містобудівної документації, у тому числі центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, та забезпечує можливість ознайомлення з її розділами (за відповідним напрямом). За результатами розгляду зазначені органи подають спеціально уповноваженому органові містобудування та архітектури свої висновки.

Проєктна документація на будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, на яких постійно перебуватимуть понад 50 фізичних осіб або періодично перебуватимуть понад 100 фізичних осіб, обов’язково повинна передбачати розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту, проєктні рішення якого мають забезпечувати дотримання вимог доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

За результатами експертної оцінки проєктної документації повторного використання складається експертна оцінка з позитивним або негативним висновком. Така експертна оцінка складається у довільній формі з використанням Реєстру будівельної діяльності. Експертна оцінка проєктної документації повторного використання з позитивним висновком є підставою для затвердження розробником проєктної документації повторного використання.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю у разі необхідності під час розгляду питань, пов’язаних з видачою сертифіката, може звернутися до державних органів з метою отримання відповідних висновків, у тому числі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки щодо виконання у повному обсязі вимог цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.

Для укриття населення також використовуються споруди подвійного призначення - наземні або підземні будівлі/споруди чи їх окремі частини, що спроєктовані або пристосовані для використання за основним функціональним призначенням, у тому числі для захисту населення, та в яких створені умови для тимчасового перебування людей.

Утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання за призначенням здійснюється їх власниками, користувачами, юридичними особами, на балансі яких вони перебувають (у тому числі споруд, що не увійшли до їх статутних капіталів у процесі приватизації (корпоратизації), за рахунок власних коштів.

У разі використання однієї захисної споруди цивільного захисту кількома власниками, користувачами, юридичними особами вони беруть участь в утриманні споруди відповідно до укладених між ними договорів.

Істотною умовою договору оренди захисної споруди цивільного захисту (її частини), яка перебуває у державній або комунальній власності, є розірвання такого договору у односторонньому порядку, у разі:
- порушення порядку використання у мирний час захисної споруди цивільного захисту (її частини) для господарських, культурних і побутових потреб;
- не виконання орендарем вимог частини шістнадцятої статті 32 Кодексу цивільного захисту України.

Розірвання договору оренди захисної споруди цивільного захисту (її частини), яка перебуває у державній або комунальній власності, здійснюється шляхом письмового повідомлення орендаря про таке розірвання не пізніше як за двадцять чотири години до моменту розірвання договору. У такому разі орендар зобов’язаний звільнити захисну споруду цивільного захисту (її частину) протягом двадцяти чотирьох годин з моменту розірвання договору. Особливості оренди захисних споруд визначаються типовим договором оренди, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

У разі переведення єдиної державної системи цивільного захисту, її складових в режим підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану та в особливий період захисні споруди цивільного захисту, споруди подвійного призначення, найпростіші укриття незалежно від форми власності повинні приводитись у готовність до прийому населення у термін, що не перевищує 12 годин, крім захисних споруд цивільного захисту, що перебувають у постійній готовності до використання за призначенням. Приведення захисної споруди цивільного захисту, споруди подвійного призначення, найпростішого укриття у готовність до прийому населення може передбачати необхідність звільнення такого об’єкта від майна третіх осіб. Порядок приведення захисної споруди цивільного захисту, споруди подвійного призначення, найпростішого укриття у готовність до прийому населення визначається Кабінетом Міністрів України.

Забезпечення вимог техногенної безпеки та цивільного захисту під час проєктування, будівництва об’єктів, будівель і споруд покладається на уповноважений орган містобудування та архітектури, замовників, забудовників, проєктувальників та будівельні організації.

З текстом законопроєкту можна ознайомитись за посиланням: itd.rada.gov.ua

Наразі Мінрегіон спільно з Комітетами ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та з питань екологічної політики та природокористування, а також Державною службою України з надзвичайних ситуацій розпочали роботи з доопрацювання законопроєкту №7398 для розгляду у парламенті в другому читанні.

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com