Новини

Продовжуємо знайомити з новими учасниками КБУ
17 червня 2022 року, 14:40

Під час розширеного засідання Ради директорів #КБУ в коворкінгу Generator, яке відбулося 23 лютого 2022 року, до складу КБУ приєднався Харківський національний університет міського господарства (ХНУМГ) імені О.М. Бекетова.

Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова заснований у 1922 році і є найстарішим в Україні закладом вищої освіти галузевого спрямування. Університет готує фахівців всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів з комплексу спеціальностей і спеціалізацій для забезпечення життєдіяльності сучасних міст та їх подальшого сталого розвитку.

ХНУМГ імені О.М. Бекетова – це сучасний потужний навчально-науковий комплекс, до складу якого входить 8 факультетів, 4 освітні центри, 10 навчально-консультаційних центрів в регіонах країни, 2 технікуми, ліцей міського господарства, аспірантура, докторантура, галузеві науково-дослідні підрозділи, науково-методичний центр, центр міжнародної діяльності та освіти.

Загальна чисельність студентів становить 15 тисяч осіб, серед яких понад 800 студентів з інших країни світу.

Університет має розвинену матеріально-технічну базу і соціальну сферу. Сучасна науково-технічна бібліотека навчального закладу налічує майже 1 млн примірників та має цифровий репозиторій (спеціальний сервер, на якому зберігається інформація), в якому понад 25 тис. видань навчально-методичного забезпечення.

Крім того, працює центр новітніх інформаційних технологій, музейний комплекс, студентський клуб. Діє спортивний комплекс площею 6 тис. м² та лижна база. Студентське містечко налічує 8 гуртожитків з затишними кімнатами, спортивними та тренажерними залами, бібліотеками.

Діяльність ХНУМГ ім. О.М. Бекетова одержала державне та міжнародне визнання. Навчальний заклад вніс значний внесок у розробку та реалізацію міжнародних та державних програм, серед яких міжнародні освітянські проєкти з екології та охорони навколишнього природного середовища, регіональні програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, стратегія розвитку міста Харкова до 2030 року.

В 2018 році університет приєднався до підписантів Великої хартії університетів. Цей документ окреслює фундаментальні принципи, якими мають керуватись університети, щоб забезпечити розвиток освіти та інноваційний рух у світі, який швидко змінюється. Метою документа є відзначення найважливіших цінностей університетських традицій і сприяння тісним зв’язкам між університетами Європи.

Під час воєнного стану університет продовжує свою діяльність. Так, організовуються дні відкритих дверей у форматі онлайн (через платформу ZOOM). На таких зустрічах, зокрема, демонструються презентації кафедр та власне університету, обговорюються особливості вступної кампанії 2022 року та бажаючі абітурієнти можуть поставити власні питання й відразу отримати відповіді на них.

На сучасному етапі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова вбачає своє головне завдання в поєднанні науки, освіти й виробництва, у підвищенні соціальних і економічних цінностей освіти, популяризації освіченості й культури молоді як найважливіших факторів розвитку держави.

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com