Новини

21 червня 2022 року юридична фірма Dictio Law Firm, член #КБУ, провела вебінар на тему: «Ліцензування у будівництві»
24 червня 2022 року, 09:30

Під час вебінару, зокрема, обговорили наступне:
- Проблематика ліцензування в Україні до введення воєнного стану.
- Роз'яснення щодо ліцензування у будівництві на час воєнного стану.
- Механізм ліцензування шляхом подання декларації та дозвільних документів відповідно до переліку.
- Огляд зарубіжного досвіду задля передбачення перспектив розвитку галузі в Україні.

Спікерка заходу Олена Штогрин, керуючий партнер адвокатського бюро Dictio.

Щодо ліцензування у будівництві до воєнного часу (ВС):

У березні 2020 року КМУ ухвалив дві постанови, які стали початком реформи системи державного архітектурно-будівельного контролю. Водночас було СКАСОВАНО нормативні акти, що регулювали питання ліцензування у сфері будівництва, зокрема:
- Постанову КМУ "Про ліцензування господарської̈ діяльності, пов’язаної̈ із створенням об'єктів архітектури" від 05.12.2007 р. №1396 (втратила чинність згідно Постанови КМУ №219 13.03.2020).
- Постанову КМУ "Деякі питання ліцензування будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками" від 30.03.2016 р. №256. (втратила чинність згідно Постанови КМУ №219 13.03.2020).

Зокрема, ліквідовано орган ліцензування в галузі будівництва, скасовано перелік робіт, виконання яких потребує ліцензії, а також порядок та умови ліцензування в будівництві.

Зміни у воєнний час:

Так, у період воєнного стану ліцензування замінено на отримання декларації.

Існуючі строкові ліцензії та дозвільні документи – дія продовжується на час воєнного стану та 3 місяці після його закінчення . У випадку дійсних ліцензій на будівництво їх дія і так безстрокова.

Якщо ліцензія відсутня –– право на здійснення господарської діяльності з будівництва об’єкту надається на підставі декларації та дозвільних документів відповідно до переліку (див. у прикріпленій презентації нижче).

Декларація може бути подана за вибором суб’єкта господарювання незалежно від задекларованого (зареєстрованого) місцезнаходження (місця проживання), місця провадження господарської діяльності або місцезнаходження відповідного об’єкта:
- в електронній формі — через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема засобами мобільного додатку Порталу Дія;
- у паперовій формі — через центр надання адміністративних послуг, подана особисто суб’єктом господарювання або уповноваженою особою, надіслана поштою.

У перелік відомостей, які вносяться до декларації про провадження господарської діяльності додаються:
1. Відомості про суб’єкта господарювання:
- для юридичної особи — організаційно-правова форма, повне і скорочене найменування (у разі наявності), ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ та місцезнаходження;
- для фізичної особи — підприємця — прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України) та місце проживання.
2. Відомості про фактичну адресу (адреси) провадження господарської діяльності.
3. Назва виду господарської діяльності, який провадиться суб’єктом господарювання.
4. Назва дозвільного документа (назви дозвільних документів) на заміну якого (яких) на період воєнного стану подана декларація.
5. Відмітка про те, що суб’єкт господарювання ознайомлений з вимогами законодавства, якими встановлено вичерпний перелік вимог до провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, отриманню документа дозвільного характеру, іншого результату надання публічної послуги, на заміну якого подана декларація, та зобов’язується їх виконувати.

У відповідь на запит Конфедерації будівельників України Міністерство економіки України надало роз'яснення щодо механізму ліцензування шляхом подання декларації про провадження господарської діяльності:

Cyб’єкт господарювання може подати декларацію у довільній формі з зазначенням відомостей, встановлених у додатку 1 до постанови № 314. Право на провадження виду господарської діяльності набувається на підставі подання декларації.

Після внесення відомостей декларація повертається заявнику.

Постановою №314 не передбачено положення про надання підтвердження про отримання декларації.

З 26.05.2022 Портал Дія забезпечує можливість подання декларацій.

Щодо процесу ліцензування після припинення воєнного часу:

Згідно Постанови № 314 невідкладно але не пізніше 3 місяців з моменту припинення ВС звернутися до органів ліцензування/дозвільних органів та отримати необхідні документи БЕЗ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

Олена Штогрин пояснила, що потребує додаткового законодавчого врегулювання питання куди звертатися тим, хто отримає право на здійснення господарської діяльності з будівництва об’єктів за класом наслідків СС2, СС3 (що раніше підлягало ліцензуванню і на момент введення ВС ця процедура була заблокована), чи буде така необхідність взагалі після яприпинення воєнного стану.

У разі скасування ліцензування необхідно привести у відповідність:
- ЗУ "Про ліцензування видів господарської діяльності"
- ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності»
- ЗУ "Про архітектурну діяльність»
- ЗУ "Про публічні закупівлі"
- ЦКУ ст. 91, ст. 227

Водночас доопрацювати законопроєкти що втілюють собою будівельну реформу та прийняти їх (наприклад, щодо посилення відповідальності у сфері містобудування № 5877, 5655 та інші.

На думку спікерки, тенденція переходу від ліцензування до сертифікації є позитивною, забезпечення одночасно державного контролю та спрощення процедур, буде сприяти інтеграції вітчизняної будівельної галузі у європейську економіку.

Щодо сертифікації відповідальних виконавців на час воєнного часу:

Під час дії ВС виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які отримали кваліфікаційний сертифікат до 1 січня 2016 р. та відповідають умовам, визначеним пунктом 2 цієї постанови, можуть отримати кваліфікаційний сертифікат вищої категорії протягом п’яти робочих днів з дня надходження до саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності відповідної заяви з наступним поданням необхідних документів та проведенням професійної атестації у двомісячний строк після припинення чи скасування ВС.

Про досвід інших країн щодо ліцензування у будівництві можна ознайомитись у прикріпленій презентації.

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com