Новини

Член #КБУ, юридична компанія CMS Cameron McKenna Ukraine, на запит Конфедерації будівельників України підготувала роз'яснення щодо нововведень в питанні обов'язку роботодавця ведення обліку військовозобов'язаних жінок
30 червня 2022 року, 11:45

Нагадаємо, що 23 квітня 2021 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку”, яким запроваджено військовий облік військовозобов'язаних для жінок певних спеціальностей та/або професій.

Так, було визначено, що жінки віком від 18 до 60 років, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Наказом Міністерства оборони України №313 від 11 жовтня 2021 року, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних. При цьому, одержанням спеціальності та/або професії є здобуття відповідного рівня освіти в професійно-технічних закладах та закладах вищої освіти, що відображається у відповідних документах, що засвідчують здобуття освіти.

Отже, НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ взяттю на військовий облік військовозобов'язані жінки, які:
- пройшли строкову службу та були прийняті на військову службу за контрактом до військових формувань, утворених відповідно до українських законів, крім Збройних Сил, або на службу до Національної поліції, органів, підрозділів цивільного захисту, до Держспецзв'язку, Державної кримінально-виконавчої служби;
- вибули на строк більше трьох місяців за межі України;
- вибули до інших країн на постійне місце проживання.

Як зазначено в Наказі Міністерства оборони України №35 від 7 лютого 2022 року (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0348-22#Text), взяття на військовий облік військовозобов'язаних жінок має бути забезпечене з 1 жовтня 2022 року. При цьому, протягом якого строку з 1 жовтня 2022 року військовозобов'язані жінки мають стати на військовий облік поки не визначено. Також варто додати, що військовозобов'язані жінки вже можуть добровільно стати на військовий облік.

ОБОВ'ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ ЩОДО ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ЖІНОК

Законодавство не встановлює окремої процедури щодо обліку військовозобов'язаних жінок порівняно з чоловіками. Так, законодавство визначає, що роботодавці повинні вести персональний облік військовозобов'язаних жінок за місцем їх роботи. Такий персональний облік повинен здійснюватися роботодавцями згідно з типовою формою первинного обліку №П-2 "Особова картка працівника", у розділі ІІ якої зазначаються відомості про військовий облік працівника.

Перед постановленням військовозобов'язаної жінки на персональний облік роботодавцем, така жінка повинна з'явитися до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за місцем її проживання, стати на військовий облік та отримати військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Алгоритм дій роботодавця для постановлення військовозобов'язаних жінок на персональний облік є наступний:
1. якщо жінка вже працевлаштована у роботодавця, останній повинен:
a. перевірити її документи про освіту та визначити, чи має вона спеціальність та/або професію з переліку, затвердженого Наказом №313, тобто чи є вона військовозобов'язаною;
b. якщо жінка є військовозобов'язаною, роботодавець повинен роз'яснити їй обов'язок щодо поставлення її на військовий облік у ТЦК;
c. після роз'яснення військовозобов'язаній жінці обов'язків роботодавець повинен направити її до ТЦК за місцем її проживання для поставлення на військовий облік;
d. після отримання військовозобов'язаною жінкою військового квитка або тимчасового посвідчення роботодавцю необхідно заповнити форму первинного обліку №П-2 "Особова картка працівника";
e. у випадку, якщо після вчинення роботодавцем дій, описаних у підпункті
с. вище, військовозобов'язана жінка не стала на облік у ТЦК, роботодавець зобов'язаний у найкоротший термін письмово повідомити відповідний ТЦК про порушення такою жінкою правил військового обліку.
2. при прийнятті жінки на роботу, роботодавець повинен виконати дії, що описані у підпунктах а.–d. вище. При цьому, приймання на роботу військовозобов'язаних здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік.

Окрім постановлення військовозобов'язаних жінок на персональний облік, з метою здійснення військового обліку роботодавці зобов'язані: - надсилати у семиденний строк до відповідних ТЦК повідомлення про зміну облікових даних працевлаштованих військовозобов'язаних жінок, які були прийняті на роботу чи звільнені з неї;
- на вимогу ТЦК оповіщати працевлаштованих військовозобов'язаних жінок про їх виклик до таких органів, а також забезпечувати їх своєчасне прибуття. Оповіщення здійснюється шляхом видачі відповідного наказу та доведення його змісту до військовозобов'язаної жінки. При цьому, роботодавець повинен письмово повідомити відповідний ТЦК про факт нез'явлення жінки за викликом до ТЦК після ознайомлення нею з відповідним наказом роботодавця;
- забезпечувати повноту та достовірність облікових даних працевлаштованих військовозобов'язаних жінок;
- організовувати періодичне звіряння особових карток працевлаштованих військовозобов'язаних жінок, які ведуть роботодавці, із записами у військових квитках, тимчасових посвідченнях таких жінок;
- виконувати звіряння даних особових карток працевлаштованих військовозобов'язаних жінок з обліковими даними документів ТЦК відповідно до розпорядження голови відповідної районної адміністрації або рішенням міської ради;
- у п'ятиденний строк з дня подання військовозобов'язаними жінками документів щодо зміни сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи, посади забезпечувати внесення відповідних змін до їх особових карток та надсилати щомісяця до 5 числа до районних (міських) ТЦК повідомлення про відповідні зміни облікових даних;
- приймати під розписку від військовозобов'язаних жінок документи, необхідні для подання до ТЦК для забезпечення звіряння з обліковими даними та оформлення бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та у воєнний час;
- своєчасно оформлювати документи для бронювання військовозобов'язаних жінок за роботодавцем на період мобілізації та у воєнний час; - забезпечувати контроль за виконанням військовозобов'язаними жінками встановлених правил військового обліку та проводити відповідну роз'яснювальну роботу;
- вести та зберігати журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку військовозобов'язаних та звіряти їх облікові дані з даними ТЦК.

Для виконання вищезазначених обов'язків роботодавець повинен призначати відповідальних осіб за ведення військового обліку в межах суб'єкту господарювання в залежності від кількості призовників і військовозобов'язаних:
- від 501 до 2000 призовників і військовозобов'язаних – призначається одна відповідальна особа;
- від 2001 до 4000 призовників і військовозобов'язаних – призначаються дві відповідальні особи;
- від 4001 до 7000 призовників і військовозобов'язаних – призначаються три відповідальні особи;
- більше 7000 призовників і військовозобов'язаних – призначаються три відповідальні особи та по одній особі додатково на кожні наступні 3000 призовників і військовозобов'язаних.

При наявності на військовому обліку в роботодавця менше ніж 500 призовників і військовозобов'язаних, обов'язки щодо ведення військового обліку покладаються на посадову особу служби персоналу або служби управління персоналом роботодавця. Такій особі призначають доплату в розмірі до 50 % посадового окладу, крім держслужбовців.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ ЖІНОК

Законодавство не встановлює окремої відповідальності щодо обліку військовозобов'язаних жінок порівняно з чоловіками.

У випадку порушення роботодавцем правил здійснення військового обліку військовозобов'язаних, відповідальні посадові особи несуть адміністративну відповідальність. У мирний час адміністративна відповідальність посадових осіб роботодавця, які відповідальні за вчинення першого відповідного порушення обмежується накладенням штрафу у розмірі від 3400 до 5100 грн. При вчинення повторного порушення, або при вчинення такого порушення під час воєнного стану або після оголошення рішення про мобілізацію, на посадових осіб роботодавця накладається штраф у розмірі від 5100 до 8500 грн.

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com