Новини

29 серпня 2022 року, компанія Dictio Law Firm, член Ради директорів #КБУ, провела онлайн вебінар на тему «Інструменти банкрутства при пошкодженні/знищенні майна»✅

Спікером виступив Сергій Штогрин - Адвокат, Арбітражний керуючий, Партнер Dictio law firm.

Якщо в результаті воєнних дій було пошкоджено або знищено об’єкт нерухомості, у підприємства (керівника та учасників) виникає ряд обов’язків, які обговорили під час вебінару, зокрема:
- Які дії слід вчинити зовні товариства;
- Які дії слід вчинити всередині товариства;
- Аналіз результатів;
- Можливі варіанти подальших дій.

Детальніше щодо виступу:

В разі знищення об’єкта нерухомості в результаті військової агресії, власник пошкодженого приміщення повинен подати відповідну заявку одним із наступних способів, через:
- портал Дія;
- портал Офісу Генерального прокурора;
- додаток «Київ Цифровий»;
- центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- нотаріуса;
- поліцію – із заявою про злочин.

Обов’язково слід звернутися до військово-цивільної адміністрації із заявою про складання акту обстеження пошкодженого приміщення.

Факт знищення/пошкодження майна саме в результаті військових дій має бути належним чином підтвердженим, для чого необхідно:
- Отримати в ДСНС Акт руйнувань/ушкоджень із обов’язковим зазначенням їхньої причини
- Отримати у військово-цивільній адміністрації Звіт з технічного обстеження з Актом обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок військових дій та за наявності - Дефектний акт
- Отримати в поліції/прокуратурі витяг з ЄРДР та Пам’ятку про процесуальні права потерпілого.

З метою звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання у зв’язку з воєнними діями варто також отримати Сертифікат ТПП про форс-мажор попри Лист ТПП від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, яким військову агресію російської федерації проти України визнано форс-мажором.

Фіксація фактів вчинення воєнного злочину товариством

Будь-які зміни в фінансово-майновому стані товариства обов’язково повинні відображатися у відповідних документах, для чого необхідно:
- Провести інвентаризацію
- На підставі даних інвентаризації керівник підприємства повинен ухвалити рішення про:
списання майна, яке не підлягає подальшому використанню
проведення робіт, щодо ліквідації зруйнованих об’єктів
оцінку й оприбуткування брухту, запчастин та матеріалів, що залишаться після ліквідації майна
- Відповідним чином скорегувати звітність та первинні документи
- Повідомити податкову про втрату первинних документів
- Вчинити дії щодо відновлення первинних документів

Аналіз наслідків вчинення воєнного злочину та можливості подальшої діяльності

Ключовим для оцінки можливості подальшої господарської діяльності слід встановити відсутність:
- Неплатоспроможності - неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов’язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур банкрутства.
- Загрози неплатоспроможності – якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов’язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами.

За наявності ознак неплатоспроможності або її загрози слід:
Керівнику:
- Повідомити про це учасників товариства
- Ініціювати проведення Загальних зборів
- Попередити учасників про обов’язок своєчасного вжиття заходів для запобігання банкрутству
- В місячний строк звернутися до суду зі заявою про порушення провадження у справі про банкрутство
Учасникам:
- Взяти участь в Загальних зборах
- Запропонувати та розглянути можливі шляхи відновлення платоспроможності товариства
- В разі неможливості відновлення платоспроможності – прийняти рішення про звернення до суду із заявою про банкрутство

Ліквідація за рішенням власника (позасудова)

Ліквідація в такому порядку можлива лише тоді, якщо будуть задоволені вимоги всіх кредиторів, для чого необхідно виконати наступні кроки:
- Прийняття рішення власника про припинення юридичної особи.
- Повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію про початок процедури ліквідації.
- Повідомлення контролюючих органів про початок процедури ліквідації.
- Визначення кредиторів та повідомлення їх про початок процедури ліквідації.
- Продаж активів, розрахунки з усіма кредиторами, складання ліквідаційного балансу.
- Звільнення працівників.
- Закриття банківських рахунків, анулювання свідоцтв, дозволів та виключення з реєстрів.
- Перевірка контролюючого органу.
- Отримання довідок від ДФСУ та ПФУ.
- Передача документів до архівних установ, знищення печаток та штампів.
- Внесення відомостей про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру.

Щодо досудової санації

Учасники боржника, кредитори та інші особи можуть надати боржнику фінансову допомогу в розмірі, достатньому для погашення грошових зобов’язань боржника перед кредиторами і відновлення платоспроможності боржника (санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство).

Під час вебінару були зазначені етапи досудової санації, серед яких:
- прийняття рішення про проведення досудової санації – ініціює тільки боржник за рішенням власника;
- схвалення зборами кредиторів плану санації – понад 50% незабезпечених кредиторів;
- подання схваленого плану санації на затвердження до суду – протягом 5 днів;
- винесення судом ухвали про прийняття заяви – мораторій на задоволення вимог кредиторів до 60 днів;
- винесення судом ухвали про затвердження плану санації – протягом 1 міс.;
- виконання плану санації – може бути змінений учасниками;
-винесення судом ухвали про затвердження звіту – протягом 10 днів.

Сергій Штогрин виділив переваги досудової санації, серед яких:
- гнучкість при розробленні і схваленні плану санації, відсутність строків на розроблення та виконання;
- боржник сам вирішує, які кредитори братимуть участь у плані санації та може сам провести процедуру;
- кредитори, які беруть участь у плані санації, не можуть ініціювати провадження у справі про банкрутство боржника, якщо боржник належним чином виконує план санації;
- залишення контролю над підприємством, а також можливість податкової оптимізації;
- швидкість, мінімум втручання суду та менша сума витрат на проведення процедури.

А також недоліки досудової санації:
- мораторій поширюється тільки на кредиторів, які беруть участь у плані санації та діє максимум 60 днів;
- якщо кредитор, який не брав участі в голосуванні або голосував проти схвалення плану санації, доведе суду, що його вимоги будуть задоволені в більшому обсязі шляхом ліквідації боржника, то суд може відмовити в затвердженні плану санації.

Встановивши, що в разі задоволення вимог одного або кількох кредиторів боржник не зможе виконати свої зобов’язання перед іншими кредиторами, у боржника виникає обов’язок звернутись до суду про порушення справи про банкрутство у місячний строк.

Порядок ініціювання процедури:
- Сплатити судовий збір та авансувати оплату винагороди Арбітражному керуючому на 3 міс.
- Подати до суду Заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство із Рішенням загальних зборів про звернення до суду із відповідною заявою
- Надати документи, які підтверджують наявність ознак неплатоспроможності або її загрози (первинні документи, договори, бухгалтерський баланс, аудиторський висновок, судові рішення тощо)
- Надати перелік кредиторів, дебіторів, майна та рахунків боржника

Щодо етапів ліквідаційної процедури:
- Розпорядження майном - нагляд та контроль за управлінням і розпорядженням майном боржника для збереження та його ефективного використання, а також здійснення аналізу його фінансового стану.
- Санація - запобігання визнанню банкрутом та ліквідації, оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів, активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.
- Ліквідація - у випадку підтвердження неплатоспроможності боржника та неможливості санації.

Спікер розповів про можливості в банкрутстві для боржника, директора та учасників:
- всі процеси щодо стягнення майна відбуваються в межах одного провадження;
- залучення інвестора та списання боргів у процедурі санації
- мораторій на задоволення вимог кредиторів та зупинення виконавчих проваджень;
- розрахуватися з боргами зі списанням штрафних санкцій
- притягнення до відповідальності директора або інших осіб, уповноважених на управління боржником, які вчиняли дії всупереч інтересам боржника та його кредиторів;
- уникнення солідарної/субсидіарної відповідальності для керівника та учасників;
- в ліквідаційній процедурі припиняється нарахування податків та інших обов’язкових платежів;
- розширені підстави для визнання правочинів недійсними для повернення майна боржнику;
- вийти з господарських відносин, якщо модель функціонування бізнесу виявилася неефективною.

Повний запис вебінару за посиланням: www.facebook.com/kbuorgua/videos

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com