Новини

01 вересня 2022 року набули чинності зміни до 14 дійсних ДБН, зокрема, й Зміна №1 ДБН В.2.6-198:2014 “СТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ. Норми проектування”
26 вересня 2022 року, 16:50

Відтак оновленим ДБН передбачено наступне:
- Стержневі конструкції із холодногнутих профілів, для яких характерні втрата місцевої стійкості та втрата стійкості форми перерізу, що виникають до досягнення границі текучості у перерізі.
- В проєктній документації сталевих конструкцій слід враховувати вимоги щодо виготовлення і монтажу конструкцій згідно з ДСТУ EN 1090 ДСТУ EN 1090-2 та ДСТУ EN 1090-4 та вказувати клас виконання конструкцій, елементів або деталей згідно з додатком У. - Слід використовувати конструктивні рішення з первинного захисту сталевих конструкцій від корозії згідно з ДСТУ ISO 12944-3.
- При проєктуванні сталевих конструкцій, до яких ДБН В.1.1-7 та іншими будівельними нормами, що враховують специфіку об’єкта, встановлено вимоги за вогнестійкістю, слід враховувати дані щодо визначення їх класів за вогнестійкістю на підставі результатів, отриманих: за стандартизованими методами випробувань з встановленням класів вогнестійкості відповідно до ДСТУ EN 13501-2 або розрахунковими методами відповідно до додатка В ДБН В.1.1-7.
- Для конструкцій, що знаходяться в умовах агресивного впливу речовин та матеріалів, не передбачених ДСТУ ISO 12944-2, слід застосовувати сталі з підвищеною корозійною стійкістю за ДСТУ EN 10025-5.
- Допускається збільшення товщин прокату і стінок труб з урахуванням рівня корозійної небезпеки та підвищення вогнестійкості конструкції за результатами порівняльної економічної оцінки переваг проєктних рішень при забезпечені надійності чи за вимогами замовника. Для оцінки несучої здатності конструкцій збільшення перерізів елементів за критерієм корозійного зносу враховувати не слід.
- Для зварних з’єднань елементів сталевих конструкцій із сталей згідно з 6.2.1 слід застосовувати матеріали згідно з ДСТУ EN ISO 544, ДСТУ EN ISO 3580, ДСТУ EN ISO 14341, ДСТУ EN ISO 14343, ДСТУ EN ISO 18275, порошковий дріт згідно з ДСТУ EN ISO 17632, вуглекислий газ або суміш його з аргоном згідно з ДСТУ EN ISO 14175 відповідно до таблиці Д.1.
- Болти у болтових з’єднаннях слід застосовувати згідно з діючими нормативними документами, за наявності обмежень деформацій з’єднання – болти класу точності А, а також в необхідних випадках – болти зі скороченою нарізною частиною.
- У болтових з’єднаннях слід застосовувати круглі, косі та пружинні шайби згідно з діючими нормативними документами.
Для фрикційних з’єднань елементів сталевих конструкцій слід застосовувати високоміцні болти з попереднім натягом із сталі 40Х "селект" згідно з діючими нормативними документами; конструкцію і розміри болтів, гайок та шайб до них слід приймати згідно з діючими нормативними документами.
- Допускається застосовувати болти з попереднім натягом згідно з ДСТУ ISO 898-1 класу міцності 10.9 та відповідні гайки згідно з ДСТУ ISO 898-2.
- Для фланцевих з’єднань елементів сталевих конструкцій слід застосовувати високоміцні болти з попереднім натягом із сталі 40Х "селект" згідно з діючими нормативними документами; конструкцію і розміри болтів, гайок та шайб до них слід приймати згідно з діючими нормативними документами.
- Допускається застосовувати болти згідно з ДСТУ ISO 898-1 класу міцності 10.9 та відповідні гайки згідно з ДСТУ ISO 898-2.
- Для несучих елементів висячих покриттів, відтяжок опор ПЛ та ВРП, контактних мереж транспорту, щогл і башт, а також напружуваних елементів у попередньо напружених конструкціях слід застосовувати канати згідно з ДСТУ EN 12385-1, ДСТУ EN 12385-4, ДСТУ EN 12385-10.
- У фрикційних з’єднаннях, а також у фланцевих з’єднаннях з попереднім натягом слід застосувати болти з класом міцності не нижче ніж 10.9. Розрахунковий опір розтягу болтів Rbh слід визначати за формулою.
- При стиску зі згином стрижня у двох головних площинах перевірку місцевої стійкості стінок і поясних листів (звисів полиць) допускається виконувати відповідно до підрозділів 10.4.2 – 10.4.7 цього ДБН окремо для позацентрового стиску у кожній головній площині інерції. При цьому не допускається виконувати перевірку загальної стійкості елемента відповідно до 10.4.5, в) як для стиснутих елементів з гнучкою стінкою.
- У разі перевищення значень гнучкості, вказаних в 13.4.1,слід додатково перевіряти міцність і стійкість таких елементів на дію місцевих навантажень під час транспортування і монтажу.
- Для забезпечення надійності виконання робіт згідно з ДСТУ EN 1090-1, ДСТУ EN 1090-2 та ДСТУ EN 1090-4 необхідно визначити відповідний клас виконання. Додаток У встановлює базові правила для такого визначення на основі вимог будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій.
- Клас виконання (ЕХС) – систематизований набір вимог, зазначених для виконання споруд, окремої конструкції або елемента. - Для визначення вимог до виконання сталевих конструкцій згідно з ДСТУ EN 1090-1, ДСТУ EN 1090-2 та ДСТУ EN 1090-4 клас виконання (ЕХС1, ЕХС2, ЕХС3 або ЕХС4) треба визначати до початку виконання робіт. Жорсткість вимог до виконання поступово збільшується від класу ЕХС1 до ЕХС4.
- Для визначення класу виконання розглядається два типи навантаження – статичне навантаження та динамічне навантаження, яке може призвести до руйнувань від утомленості. Для сталевих конструкцій, що підлягають дії динамічного навантаження, передбачено вищий клас виконання.
- Якщо клас виконання, встановлений для певних елементів та/або деталей, відрізняється від класу виконання, що встановлено до конструкції в цілому, тоді такі елементи та/або деталі слід позначати окремо.

Клас виконання визначається з врахуванням:
- класу наслідків (відповідальності) відповідно до ДБН В.1.2-14;
- категорії конструкцій, елемента або деталі відповідно до додатка А;
- типу навантаження відповідно до підпункту додатка У (У.2.4).

Водночас ДБН доповнено приміткою:
У конструкції класу ЕХС 1 слід застосовувати клас ЕХС 2 до таких елементів:
- зварні елементи, виготовлені зі сталі класу С355 та вище;
- зварні елементи категорії відповідальності Б, які з’єднують зварюванням на будівельному майданчику;
- елементи, що під час виробництва піддалися гарячому формуванню або термічному обробленню.

Також документом встановлені нові формули:
- для перевірки стиснених вздовж повздовжньої осі з елементи з нульовим секторіальним моментом інерції (підпункт 8.1.3 данного ДБН);
- у випадку, коли фактична умовна гнучкість стінки перевищує граничну умовну гнучкість (підпункт 8.3.5 данного ДБН);
- у випадку, коли фактична умовна гнучкість звису полиці (поясного листа) перевищує граничну умовну гнучкість (підпункт 8.3.10 данного ДБН);
- для перерізів 1-го і 3-го типів ( Таблиця 10.3 “Формули для визначення граничної умовної гнучкості стінок” Примітка 2 данного ДБН);
- у випадку, коли не виконуються вимоги згідно з 10.4.2 (підпункт 10.4.5 данного ДБН).

З текстом документа можна ознайомитись за посиланням: www.minregion.gov.ua

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com