Новини

родовжуємо знайомити зі Змінами ДБН, що набули чинності з 1 вересня 2022 року. Зокрема, йдеться про Зміну №1 ДБН В.2.3-5:2018 “ВУЛИЦІ ТА ДОРОГИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ”
30 вересня 2022 року, 15:50

Частина 1.

Відтак термінологію викладено у нових редакціях та доповнено визначеннями:
- віденська зупинка -піднята проїзна частина автомобільної дороги або вулиці для влаштування посадкового майданчика рейкового транспорту в межах проїзної частини;
- капітальний ремонт вулиці - сукупність робіт з комплексного відновлення чи покращення транспортно-експлуатаційного стану існуючої вулиці та інженерних споруд або приведення геометричних параметрів і технічних характеристик окремих елементів до нормативних вимог з урахуванням перспективної інтенсивності руху та осьових навантажень без підвищення її категорії;
- центральна розділювальна смуга - смуга, яка розділяє потоки транспорту у зустрічних напрямках;
- пішохідна зона тротуару - ділянка тротуару, яка призначена для безперешкодного пересування пішоходів, осіб на кріслах колісних, осіб які рухаються на немоторизованих засобах пересування;
- місцевий (бічний) проїзд - додатковий елемент магістральних доріг або магістральних вулиць, що призначений для обслуговування прилеглої територі;
- бруківка - дорожнє покриття, яке влаштоване із застосуванням елементів з природного обробленого/необробленого або штучного матеріалу у вигляді плоских брусків;
- реконструкція вулиці - перебудова існуючої вулиці, пов'язана із зміною її функціонального призначення (підвищення категорії) та/або збільшенням кількості смуг руху.

Склад та зміст проєктної документації, за якою здійснюється будівництво вулиць та доріг, визначаються згідно з ДБН А.2.2-3, іншими будівельними нормами та нормативними документами. Розділ організації дорожнього руху (тимчасові та постійні схеми організації дорожнього руху) є невід’ємною частиною проєктної документації і повинен відповідати ДСТУ 8752.

На вулицях населених пунктів потрібно передбачати організований збір поверхневих стічних вод із наступним їх відведенням у систему дощової (зливної) каналізації згідно з ДБН В.2.5-75 або у місця, які виключають забруднення водних об’єктів.

На вулицях із садибною забудовою за відсутності системи дощової (зливної) каналізації допускається скид неочищеної води у місця, які виключають забруднення водних об’єктів.

Для виділення зупинкових майданчиків маршрутних транспортних засобів (далі – маршрутний транспорт), перехідно-швидкісних і додаткових смуг на поворотах, в'їздах-виїздах, у тому числі велосипедних смуг та велосипедних доріжок, у місцях потреби підвищення уваги водія, рекомендується влаштовувати покриття, яке відрізняється кольором та/або матеріалом і за фактурою.

Деякі пункти Розділу 5 “Елементи вулиць та доріг” данного ДБН викладено у нових редакціях:

Під час капітального ремонту магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху у найкрупніших та крупних містах на ділянках з існуючою забудовою, за відповідного обґрунтування, допускається зменшувати кількість смуг руху до двох (в обох чи в одному напрямку).

У стислих умовах, під час реконструкції або капітального ремонту місцеві (бічні) проїзди дозволяється не передбачати.

Ширину проїзної частини місцевих (бічних) проїздів потрібно приймати:
- для одностороннього руху – 4,0 м;
- для двостороннього руху – 6,0 м.

За умови, коли місцевий проїзд для одностороннього руху може слугувати для тимчасової зупинки транспортних засобів, його ширину потрібно збільшувати до 6 м.

Під час капітального ремонту ділянок вулиць з існуючою забудовою за наявності двох смуг руху в одному напрямку допускається влаштовувати смугу руху для маршрутних транспортних засобів в попутному або зустрічному напрямках згідно з рисунком А.1 (додаток А) - у прикріплених слайдах нижче.

З обох боків проїзної частини магістральних доріг та магістральних вулиць, а також центральної розділювальної смуги потрібно влаштовувати укріплені смуги шириною:
- для магістральних доріг безперервного руху, магістральних вулиць загальноміського значення безперервного руху – 0,75 м;
- для магістральних доріг регульованого руху, магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху та магістральних вулиць районного значення – 0,5 м.

На вулицях та дорогах місцевого значення, за наявності велосипедної доріжки, рекомендується влаштування укріпленої смуги шириною 0,5 м з конструктивним відокремленням за потреби.

В умовах реконструкції та капітального ремонту допускається зменшувати ширину укріпленої смуги, але не менше ніж до двох висот бордюру.

Центральні розділювальні смуги повинні влаштовуватися на магістральних дорогах безперервного руху та магістральних вулицях загальноміського значення безперервного руху шириною не менше ніж 4 м, на магістральних вулицях загальноміського значення регульованого руху з проїзною частиною в 6 смуг руху – не менше ніж 3 м.

У стислих умовах магістральних доріг та магістральних вулиць загальноміського значення допускається зменшення ширини центральної розділювальної смуги до ширини огородження сумарно із смугою безпеки з обох сторін огородження шириною не менше ніж 0,5 м з використанням поступового зниження поверхні балок початкових та кінцевих ділянок огородження до поверхні розділювальної смуги.

Під час нового будівництва транспортних розв’язок в одному рівні повинна бути забезпечена бічна видимість, яку потрібно визначати побудовою трикутника видимості (додаток Г), в зоні якого не допускається розміщення будь-яких перешкод висотою більше ніж 0,5 м.

У стислих умовах і під час реконструкції та капітального ремонту влаштування транспортних розв’язок в одному рівні допускається без забезпечення трикутника видимості, за умови передбачення відповідних заходів щодо безпечних умов проїзду.

На транспортних розв’язках радіуси заокруглень проїзних частин магістральних доріг та магістральних вулиць, розділювальних смуг, а також доріг в науково-виробничих, промислових і комунально-складських зонах потрібно приймати не менше ніж 12 м. У стислих умовах, а також під час капітального ремонту або реконструкції допускається зменшувати зазначений радіус до 6 м (за умови забезпечення проїзду розрахункового автомобіля). На інших вулицях та дорогах радіуси заокруглень повинні бути не менше ніж 6 м і обиратись в залежності від можливих способів використання перехрестя.

Ширину тротуарів потрібно визначати з урахуванням категорії вулиці згідно з таблицею 5.1. даного ДБН. Ширина однієї смуги пішохідного руху повинна бути кратною 0,75 м. На пішохідній зоні тротуару допускається встановлення лінійних систем поверхневого водовідведення з урахуванням вимог ДБН В.2.2-40.

У пішохідній зоні тротуару не допускається встановлення будь-яких споруд, огороджень або конструкцій, які перешкоджають пішохідному руху.

Розташовані в населених пунктах залізничні переїзди потрібно облаштовувати пішохідними доріжками, тротуарами, звуковою сигналізацією, а також спеціальними тактильними смугами незалежно від інтенсивності пішохідного руху. Розташування спеціальних тактильних смуг повинно відповідати розташуванню їх перед пішохідним переходом та додатку В ДСТУ ISO 23599.

За висоти насипу більше ніж 2 м на тротуарах з боку проїзної частини потрібно влаштувати дорожнє огородження першої групи (зі збереженням ширини пішохідної зони). Перильне огородження для пішоходів влаштовується з боку укосу насипу.

Тротуари, як правило, виконують односхилими з поперечним похилом від 20 ‰ до 25 ‰ та розміщують в один рівень з бордюром, який відділяє проїзну частину, прилеглі газони та смуги озеленення.

Пандуси тротуарів і пішохідних доріжок до пішохідних переходів, острівців безпеки або посадкових майданчиків зупинок повинні мати повздовжній похил не більше ніж 50 ‰, у стислих умовах допускається до 100 %.

Покриття пішохідної зони повинно бути рівним і не допускати ковзання у разі намокання. Зазори між стиками повинні мати ширину не більше ніж 5 мм. Покриття пішохідної зони, як правило, виконують таким, що відрізняється від покриття інших зон тротуару кольором та/або матеріалом і за фактурою.

Спеціальна попереджувальна тактильна смуга влаштовується перед виходом на проїзну частину перпендикулярно шляху руху на всю ширину пішохідного переходу. Відстань від крайки попереджувальної тактильної смуги до крайки проїзної частини повинна бути не більше ніж 0,2 м.

Спеціальна інформаційна тактильна смуга влаштовується на всю ширину пішохідної зони тротуару під кутом 90 градусів відносно попереджувальної. Поверхня тротуару за фактурою повинна відрізнятися від спеціальних тактильних смуг.

Спеціальні тактильні смуги не можна влаштовувати на пішохідній зоні тротуарів, які влаштовані із фігурних елементів мощення з фасками або бруківки.

Велосипедні доріжки та велосипедні смуги, як правило, передбачають на територіях житлових і промислових районів, на магістральних дорогах та магістральних вулицях загальноміського значення безперервного і регульованого руху, вулицях та дорогах місцевого значення, що забезпечують під'їзд велосипедистів до житлових, громадських будинків, промислових підприємств, об'єктів масового відвідування, відкритих автостоянок і гаражів.

За наявності на проїзній частині автостоянки велосипедну смугу влаштовують:
- ліворуч від автостоянки, в умовах паралельного паркування зі смугою безпеки шириною 0,75 м (у стислих умовах – 0,5 м);
- праворуч від автостоянки, в умовах паралельного паркування зі смугою безпеки шириною 0,75 м (у стислих умовах – 0,5 м) з конструктивним відокремленням.

В умовах паркування автомобілів під кутом або перпендикулярно до проїзної частини, як правило, влаштовують велосипедні доріжки.

За потреби влаштування зупинок маршрутного транспорту з обох боків проїзної частини на магістральних дорогах та магістральних вулицях загальноміського значення безперервного руху потрібно передбачати сполучення між ними із застосуванням пішохідних переходів у різних рівнях, на магістральних вулицях загальноміського значення регульованого та районного значення – з влаштуванням пішохідних переходів в одному рівні із світлофорами та іншими технічними засобами організації дорожнього руху. Організація руху пішоходів при цьому забезпечується встановленням пішохідного огородження згідно з ДСТУ 8751. За наявності на розділювальній смузі дорожнього огородження, на ньому потрібно передбачати розміщення пішохідного огородження на відстані не менше ніж 100 м у кожен бік від переходу (зупинки).

Зупинки маршрутного транспорту, як правило, облаштовують заїзними кишенями, за виключенням випадків, коли є виділені смуги для маршрутного транспорту. За відсутності таких смуг у стислих умовах допускається влаштування зупинок без заїзних кишень.

Ширина заїзної кишені повинна становити не менше ніж 3 м. Довжину перехідної ділянки на в'їзді до зупинки потрібно приймати не менше ніж 20 м, на виїзді – не менше ніж 15 м. У стислих умовах довжину перехідної ділянки допускається зменшувати до 10 м.

Довжину зупинкового майданчика приймають на 5 м більше від розрахункової довжини одночасно зупинених транспортних засобів за розкладом руху з урахуванням їх максимальної довжини.

Посадкові майданчики на зупинках безрейкового маршрутного транспорту влаштовуються на (20 – 25) cм вище поверхні проїзної частини.

Під час проєктування зупинок маршрутного транспорту з низькою підлогою чи системою опускання підлоги або у разі застосування посадкових майданчиків з двома різновисокими поверхнями з урахуванням можливої експлуатації різних типів рухомого складу з різними конструкціями підвіски та ступенями їхнього зношення, для забезпечення доступу маломобільних груп населення без сторонньої допомоги потрібно висоту посадкового майданчика визначати рівнем низької підлоги рухомого складу. Допускається, щоб рівень посадкового майданчика був нижче рівня підлоги, але не більше ніж на 3 см. Такі майданчики можуть бути як бокового, так і острівного типу.

Поперечний профіль посадкового майданчика на зупинках безрейкового маршрутного транспорту повинен бути у межах (10 – 15) ‰ і спрямований у бік проїзної частини. Посадкові майданчики трамвайних зупинок влаштовують згідно з ДБН В.2.3-18.

Ширину посадкового майданчика безрейкового маршрутного транспорту потрібно приймати залежно від пасажирообігу зупинки, часу очікування пасажирами маршрутних транспортних засобів, виходячи з розрахункової щільності пасажирів на майданчику 2 чол./м², але не менше ніж 1,5 м без урахування павільйону або навісу.

Покриття посадкового майданчика, як правило, виконується таким, що відрізняється від покриття інших зон тротуару кольором та/або матеріалом і за фактурою. Посадкові майданчики потрібно облаштовувати спеціальними попереджувальними тактильними смугами на всій протяжності майданчика та спеціальними інформаційними тактильними смугами на входах/виходах до нього під кутом 90 градусів відносно попереджувальної на всю ширину посадкового майданчика. На попереджувальній тактильній смузі потрібно виділяти очікуване місце розташування першої двері маршрутного транспортного засобу при зупинці у вигляді квадрату площею не менше ніж 0,9 м² згідно з ДБН В.2.2-40.

На зупинках маршрутного транспорту потрібно передбачати автопавільйони або навіси та засоби інформування пасажирів (електронні табло, таблиці з розкладом руху маршрутних транспортних засобів, схемою руху тощо), які не повинні погіршувати видимість для водіїв і заважати руху пішоходів.

Засоби інформування пасажирів (візуальні, тактильні, звукові, голосові інформатори та покажчики) повинні бути влаштовані з урахуванням вимог ДБН В.2.2-40.

Під час будівництва зупинок маршрутного транспорту, за потреби, влаштовують “віденські“ зупинки. Посадкові майданчики цих зупинок потрібно облаштовувати пандусами з поздовжнім похилом не більше ніж 50 ‰.

Зупинкові майданчики рекомендується облаштовувати бордюрами з увігнутою до проїзної частини дороги поверхнею для можливості під’їзду маршрутного транспорту впритул до посадкового майданчика.

Розміщення транспортних засобів на відкритих автостоянках потрібно виконувати згідно з додатком Д ДБН В.2.3-15.

Улаштування автостоянок тимчасового зберігання не допускається:
- вздовж проїзних частин магістральних доріг та магістральних вулиць загальноміського значення безперервного руху;
- вздовж проїзних частин магістральних доріг та магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху та районного значення у випадку, коли коефіцієнт використання їх пропускної здатності наближається до 1 та при виділенні на цих дорогах і вулицях окремих смуг для руху маршрутного транспорту;
- на тротуарах.

Викладені у нових редакціях:
- Таблицю 4.2 3 “Розрахункові навантаження на дорожній одяг від транспортних засобів, що переважають у потоці на вулицях (дорогах) різних категорій”.
- Таблицю 5.2 “Значення показників основних елементів вулиць і доріг окремо для міських та сільських населених пунктів, а також основні розрахункові їх параметри по групах населених пунктів”.
- Таблицю 5.7 “Основні параметри плану та поздовжнього профіллю вулиць і доріг залежно від їх категорій та розрахункової швидкості руху”. - Таблицю 5.10 “Вибір форми організації велосипедного руху в залежності від категорій вулиць і доріг”.
- Додаток А (довідковий) "Схема розташування смуг руху маршрутного транспорту".
- Додаток Б (довідковий) "Найбільш поширені типи поперечних профілів вулиць".
- Додаток Г (обов'язковий) "Схема забезпечення видимості".
- Додаток Д (довідковий) "Схема зонування тротуару".
- Додаток Е (довідковий) "Класифікація вулиць".

З текстом документа можна ознайомитись за посиланням: www.minregion.gov.ua

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com