Новини

Щодо Зміни №3 ДБН В.2.3-15:2007 “АВТОСТОЯНКИ І ГАРАЖІ ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ”, що набула чинності з 1 вересня 2022 року
5 жовтня 2022 року, 15:00

Частина 2.

Частина 1 за посиланням: https://bit.ly/3T0sgBl

Відтак змінами до ДБН передбачено наступне:

Необхідність вантажних ліфтів та (або) підіймачів для транспортування автомобілів у гаражах визначається завданням на проєктування з урахуванням вимог правил їхнього влаштування і безпечної експлуатації;мають забезпечуватись вимоги ДСТУ EN 81-31 та/або ДСТУ EN 1493.

З кожного протипожежного відсіку у всіх типів гаражів, крім автоматизованих, повинно бути передбачено не менше двох розосереджених евакуаційних виходів. Евакуаційні виходи влаштовуються:
а) безпосередньо назовні;
б) у сходові клітки, що ведуть безпосередньо назовні;
в) на ізольовану рампу, що веде безпосередньо назовні, при цьому така рампа повинна мати огороджувальні конструкції з класом вогнестійкості як для стін сходової клітки;
г) у суміжний протипожежний відсік, який має вихід згідно з підпунктами “а“, “б“, “в“ цього пункту.

Виходи з приміщень, зазначених у 6.1, примітці 2, потрібно виконувати безпосередньо на рампи або назовні. Сполучення цих приміщень з приміщеннями для зберігання автомобілів не допускається. Допускається влаштовувати евакуаційні виходи з електрощитових приміщень, вентиляційних камер, теплових пунктів, приміщень для миття автомобілів через протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу з підпором повітря під час пожежі.

Евакуаційні сходові клітки у підземних гаражах з кількістю поверхів два та більше повинні бути типу Н4. Виходи з одноповерхових підземних гаражів безпосередньо назовні можуть передбачатися по сходах типу С1.

Для гаражів автоматизованого типу, в яких відсутній доступ водіїв та пасажирів до приміщення зберігання автомобілів, допускається як евакуаційний вихід використовувати технологічні проходи та внутрішні металеві сходи, які повинні мати ухил не більше 1:1 і ширину не менше ніж 1 м. Ці сходи повинні бути з площадками на рівні евакуаційних виходів і мати огорожу висотою 1,2 м.

Перегородки між боксами повинні бути протипожежними 1-го типу, суцільними (без прорізів).

У вбудованих підземних гаражах сполучення сходових кліток та ліфтових шахт з приміщеннями житлових будинків і громадських будівель не допускається.

Допускається:

а) сполучення підземного гаража, який розташовано в цокольному або в підвальному,підземному поверсі з першим поверхом житлового будинку, громадської будівлі за умови влаштування протипожежних тамбур-шлюзів 1-го типу (з підпором повітря в них у разі пожежі не менше ніж 20 Па): у підземному гаражі – перед шахтами ліфтів та сходовими клітками; на першому поверсі – перед виходами до приміщень житлового будинку, громадської будівлі. При цьому на першому поверсі будинку не слід передбачати вихід з ліфтів гаража до загального ліфтового холу пожежного ліфта. Шахти ліфтів не повинні розміщуватися в об’ємах сходових кліток;

б) сполучення житлових поверхів будинку (крім поверхів із закладами громадського призначення), поверхів громадської будівлі і підземного гаража, що має не більше двох підземних поверхів, допускається передбачати пожежними ліфтами із влаштуванням зупинок на житлових поверхах, поверхах громадської будівлі, а також ліфтами, які відповідають вимогам до пожежних ліфтів (крім розмірів кабіни та вимог розділів 7, 8 ДСТУ-Н Б В.2.2-38). Вимоги до пожежного ліфта, його інженерних рішень до таких ліфтів, їх холів, шахт, машинних приміщень слід приймати згідно із ДСТУ-Н Б В.2.2-38 та ДСТУ EN 81-72 до таких ліфтів, їх холів, шахт, машинних приміщень. У коридорах та передпокоях квартир житлових будинків з умовною висотою до 26,5 м додатково влаштовується система пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу, пов’язана із системою підпора повітря у шахти пожежних ліфтів та їх холів, відповідно до вимог ДБН В.2.5-56.

Механізовані та автоматизовані гаражі можуть проєктуватися надземними, підземними та надземно-підземними.

Механізовані та автоматизовані гаражі допускається вбудовувати та прибудовувати до будівель іншого призначення за умови виділення їх в окремий протипожежний відсік.

У механізованих та автоматизованих гаражах, в яких прийом/видача автомобілів відбувається безпосередньо на платформі підйомного пристрою і за технологічними особливостями не може бути забезпечено виконання вимог ДБН В.2.2-40 щодо розмірів паркувального місця для автомобілів осіб з інвалідністю на кріслах колісних, доступ до гаража для зазначених осіб повинен бути забезпечений одним з наступних заходів: – для гаражів з диспетчерським пунктом транспортування автомобілів осіб з інвалідністю з накопичувального майданчика до порту прийому та в зворотному напряму повинно виконуватись обслуговуючим персоналом гаража; – необхідна кількість машиномісць для осіб з інвалідністю повинна бути компенсована за рахунок найближчої відкритої автостоянки.

Механізовані паркувальні модулі (МПМ) можуть застосовуватись на відкритих автостоянках. Вони можуть бути з незалежним або залежним способом паркування. У разі застосування на відкритих автостоянках МПМ можуть бути захищені від атмосферних опадів легкими огороджувальними конструкціями, виконаними із будівельних матеріалів, які згідно з пожежною класифікацією відносяться до групи не нижче ніж Г1, В1.

Щодо Розділу 7 “ПЛАНУВАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ПОСТІВ МИТТЯ, ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ” даного ДБН

Інженерні комунікації, які влаштовуються у багатоповерховому гаражі (водопровід, каналізація, теплопостачання) та перетинають перекриття, повинні виконуватись з металевих труб. Місця їх проходження слід виконувати у відповідності до вимог 6.20 ДБН В.1.1-7. Для теплової ізоляції інженерних мереж (трубопроводів, повітроводів тощо) не допускається застосовувати теплоізоляційні матеріали з показниками пожежної небезпеки вищими ніж Г1, Д2.

Кабельні мережі, які перетинають перекриття, також повинні розміщуватись в комунікаційних коробах (в нішах), клас вогнестійкості огороджувальних конструкцій яких повинна бути не менше ніж ЕІ 45. У цих нішах повинні встановлюватись протипожежні двері або люки 1-го типу (при класі вогнестійкості огороджувальних конструкцій ніш більше ЕІ 60) та 2-го типу в інших випадках (ДСТУ Б В.1.1-4, ДСТУ EN60332-1-1, ДСТУ EN60332-1-2, ДСТУ EN 60332-1-3, ДСТУ EN 60332-2-1, ДСТУ EN 60332-2-2, ДСТУ EN 60332-3-10, ДСТУ EN 60332-3-21, ДСТУ EN ІЕС 60332-3-22, ДСТУ EN 60332-3-23, ДСТУ EN 60332-3-24, ДСТУ EN 60332-3-25).

Кабельні мережі, які призначені для живлення пожежних ліфтів, систем пожежогасіння, систем підпору повітря, димовидалення, протипожежних насосів повинні належати до класу стійких до поширювання полум’я згідно з 4.1 ДСТУ 4809 або до класу стійких категорії А F/R згідно з 4.2 ДСТУ 4809. Кабельні мережі повинні бути: класу Тк3 за токсичністю продуктів згоряння; класів ДТк2 та ДПк2 за димоутворювальною здатністю.

У підземних гаражах слід застосовувати електрокабелі, що не поширюють горіння в пучках за категорією А F/R, з незначною димоутворювальною здатністю та помірнонебезпечних за токсичністю продуктів горіння.

Щодо підрозділу даного ДБН “Водопостачання та каналізація автостоянок і гаражів“

Для автоматизованих гаражів (вбудованих, прибудованих чи окремо розташованих), що проєктуються в складі об’єктів, для яких передбачені виведення поливальних кранів згідно з ДБН В.2.5-64, допускається не передбачати окрему систему зовнішнього поливального водопроводу.

Для автоматизованих та механізованих гаражів, за відсутності окремих туалетів для власників автомобілів, слід враховувати тільки обслуговуючий персонал у відповідності до технологічного завдання.

При прокладанні трубопроводів водопостачання через неопалювальний об’єм (з температурою навколишнього середовища менше ніж +5оС) слід утеплювати та обладнувати зовнішньою (по зовнішньому діаметру труби) системою обігріву з підтриманням температури не більше ніж +15 оС для зменшення ризику утворення в трубопроводах водопостачання легіонели.

Система обігріву повинна працювати в автоматичному режимі з можливістю ручного керування та виведенням інформаційних сигналів до приміщення з цілодобовим перебуванням обслуговуючого персоналу.

Щодо підрозділу даного ДБН “Опалення, вентиляція та протидимний захист“

Для механізованих та автоматизованих гаражів – у відповідності до технологічного завдання, що обумовлюється вимогами роботи підйомників і механізмів транспортування автомобілів тощо.

У гаражах закритого типу в приміщеннях для зберігання автомобілів, ТО іТР та в ізольованих рампах потрібно влаштовувати припливно-витяжну вентиляцію, розраховану на розведення забруднюючих речовин до гранично допустимих концентрацій. Для таких приміщень слід передбачати видалення повітря з верхньої та нижньої зон порівну (крім автоматизованих гаражів).

У неопалюваних надземних гаражах закритого типу припливну вентиляцію з механічним спонуканням потрібно передбачати тільки для зон, розташованих від прорізів у зовнішніх огородженнях більш ніж на 18 м. Для неопалювальних автоматизованих надземних гаражів допускається передбачати вентиляцію з природним наскрізним або діагональним провітрюванням (при розташуванні вентиляційних отворів на відстані не менше 15 м від вікон або сусідніх споруд та не нижче ніж 3,0 м від рівня землі). Для автоматизованих гаражів (зон зберігання та транспортування автомобілів з вимкненими двигунами) повітрообмін повинен становити не менше однократного повітрообміну за годину.

У підземних гаражах системи вентиляції (у тому числі протидимна) та повітряного опалення повинні влаштовуватися для кожного поверху окремо; прокладання транзитних повітропроводів (крім протидимних) через інший поверх допускається у разі виконання вимог 8.32, роботи їх під розрідженням та захисту повітроводу від пошкодження на висоту на менше ніж 2,0 м від рівня підлоги на всіх інших поверхах.

У гаражах відкритого типу системи вентиляції та димовидалення передбачати НЕ ПОТРІБНО.

Системи імпульсного димовидалення допускається передбачати у надземних гаражах закритого типу. При цьому ефективність таких систем має бути підтверджена відповідними розрахунками.

Допускається такі шахти (при підтвердженні розрахунками, що повинні бути виконані в складі проєкту ОВНС (Оцінка впливу на навколишнє середовище) виводити на висоту не менше ніж 3,0 м вище над рівнем даху (покриття) будівлі або секції меншої поверховості прилеглої забудови, якщо дотримується одна з таких вимог:
- шахта розташовується на відстані не менше ніж 15,0 м від: вищої будівлі або секції прилеглої забудови, дитячих ігрових та спортивних майданчиків і місць відпочинку населення;
- найвища будівля або секція прилеглої забудови не має вікон, дверей або повітрозабірних пристроїв(отворів) з торця, що примикає до даху нижчої будівлі (секції), на якому розташовується витяжна вентиляційна шахта з приміщень підземного гаража. При цьому вища будівля (секція) не повинна перевищувати нижчу будівлю (секцію) більше ніж на один поверх.

Шахти систем механічного димовидалення з приміщень підземних гаражів повинні передбачатись заввишки не менше ніж 3,0 м над рівнем землі та розміщуватись на відстані не менше ніж 15,0 м від вікон житлових будинків та громадських будівель і споруд, дерев (рослинності заввишки 2,0 м і більше), легкозаймистих конструкцій (висота яких перевищує 2,0 м), дитячих ігрових та спортивних майданчиків і місць відпочинку населення; при цьому слід забезпечити захист випускних каналів від механічних пошкоджень та можливості потрапляння сторонніх предметів.

Для підземних гаражів, частина внутрішнього об’єму яких розміщується під проїздами та майданчиками в середині квартальної забудови, витяжні вентиляційні шахти загальнообмінної вентиляції та систем димовидалення слід виконувати з негорючих матеріалів з класом вогнестійкості ЕІ 45.

З текстом документа можна ознайомитись за посиланням: www.minregion.gov.ua

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com