Новини

Знайомимо детальніше щодо Порядку поводження з відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків, що був затверджений 27 вересня 2022 року
6 жовтня 2022 року, 10:30

Знайомимо детальніше щодо Порядку поводження з відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків, що був затверджений 27 вересня 2022 року.

Порядок визначає механізм поводження з відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд, об’єктів незавершеного будівництва, об’єктів благоустрою внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків (далі — об’єкти), з метою запобігання та зменшення негативного впливу таких відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини.

Порядок застосовується під час виконання комплексу відновлювальних робіт з ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій під час воєнного стану та у відбудовний період (протягом 90 календарних днів після припинення або скасування на території України воєнного стану).

Дія Порядку НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ на поводження з радіоактивними відходами відповідно до Закону України “Про поводження з радіоактивними відходами”, поводження з відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) об’єктів оборонного і спеціального призначення та об’єктів, на які поширюється дія Законів України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про охорону культурної спадщини”, а також на поводження з відходами, що утворилися внаслідок діяльності суб’єктів господарювання.

Відтак уточнено наступну термінологію:
- відходи від руйнувань — частини (уламки) пошкоджених (зруйнованих) об’єктів, а також матеріали, предмети, які були всередині або поряд з такими об’єктами у момент пошкодження (руйнування) та/або виконання робіт з демонтажу та які повністю або частково втратили свої споживчі властивості та не можуть у подальшому використовуватись за місцем їх утворення чи виявлення;
- місця тимчасового зберігання відходів від руйнувань (далі — місця тимчасового зберігання) — спеціально обладнані або пристосовані земельні ділянки (майданчики), призначені для тимчасового, протягом періоду воєнного стану та одного року з дня припинення або скасування воєнного стану, зберігання відходів від руйнувань до їх утилізації чи видалення у спосіб, що не становить загрози здоров’ю людей та навколишньому природному середовищу;
- уповноважений орган — виконавчий орган сільської, селищної, міської ради (військова адміністрація населеного пункту (населених пунктів) — у разі її утворення відповідно законодавства), що здійснює на відповідній території організацію та координацію поводження з відходами від руйнувань.

Організація здійснення операцій з поводження з відходами від руйнувань може забезпечуватись на територіях, на яких відсутні або завершені активні фази бойових дій:
- власником/управителем об’єкта, в результаті пошкодження (руйнування) якого утворилися такі відходи, або власником чи користувачем земельної ділянки, в межах якої такі відходи розміщені;
- уповноваженим органом — щодо відходів від руйнувань, що розміщені на вулицях і дорогах населених пунктів, дорогах загального користування, місцях загального користування, зокрема на територіях парків, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ (в тому числі тих, що віднесені на зазначені території ударно-повітряною хвилею внаслідок потрапляння засобів ураження, вибухів, пожеж тощо).

За походженням відходи від руйнувань поділяються на:
- відходи, що утворилися внаслідок пошкодження (руйнування) об’єктів, — повного або часткового порушення їх цілісності внаслідок позапроектних впливів, зумовлених бойовими діями, зокрема потрапляння засобів ураження, вибухів, пожеж;
- відходи, що утворилися в результаті виконання робіт з демонтажу пошкоджених (зруйнованих) об’єктів (поетапного контрольованого часткового чи повного розбирання на окремі елементи та вироби або неконтрольованого знесення внаслідок обвалення під час використання бульдозерів, металевої кулі на стрілі, вибухової сили тощо).

Операції з поводження з відходами від руйнувань включають:
1) первинне розчищення територій (збирання відходів від руйнувань, зокрема за можливості — сортування окремих компонентів відходів від руйнувань);
2) перевезення (транспортування) відходів від руйнувань від місця їх утворення до об’єктів поводження з відходами або місць тимчасового зберігання;
3) остаточне (після виконання робіт з демонтажу пошкоджених (зруйнованих) об’єктів) розчищення та прибирання територій (у разі потреби);
4) зберігання відходів від руйнувань на місцях тимчасового зберігання або на інших об’єктах поводження з відходами (до їх утилізації чи видалення);
5) оброблення (перероблення) відходів від руйнувань та/або їх знешкодження (у разі потреби);
6) утилізація відходів від руйнувань (використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів);
7) видалення відходів від руйнувань, включаючи їх захоронення.

Першочергово уповноваженим органом організовуються роботи (операції) з розчищення територій населених пунктів, а саме:
1) вулиць і доріг населених пунктів (насамперед — доріг загального користування, що проходять через територію населеного пункту, магістральних вулиць і доріг);
2) територій, прилеглих до об’єктів соціальної інфраструктури (закладів освіти; закладів охорони здоров’я, закладів соціального захисту населення), будівель адміністративного призначення (зокрема надання адміністративних послуг, розміщення органів управління) та сил цивільного захисту, зокрема пожежно-рятувальних підрозділів та аварійно-рятувальних служб;
3) прибудинкових територій багатоквартирних будинків, гуртожитків тощо.

Місця тимчасового зберігання слід організовувати з дотриманням вимог екологічної та пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також необхідних санітарно-захисних зон, а саме:
- 2 кілометри — від об’єктів водного фонду;
- 0,5 кілометра — від житлової та громадської забудови, об’єктів соціальної інфраструктури;
- 0,2 кілометра — від сільськогосподарських угідь, доріг загального користування та залізничних шляхів загальної мережі;
- 0,05 кілометра — від лісів.

Місця тимчасового зберігання організовуються з дотриманням таких вимог щодо наявності (влаштування):
- твердої та рівної основи (покриття), зокрема з бетону, асфальту чи ущільненого ґрунту, покритого шаром геомембрани завтовшки не менше ніж 1,5 міліметра, захищеної від механічних пошкоджень шаром завтовшки не менше 0,5 метра;
- організованого відведення води, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів (у разі потреби);
- огородженого периметра (у разі потреби);
- забезпечення освітлення території (у разі потреби);
- облаштованого в’їзду та під’їзних доріг, що забезпечують безперешкодний проїзд транспортних засобів.

Будівельні вироби (продукція), отримана з використанням відходів від руйнувань повинна відповідати вимогам Технічного регламенту будівельних виробів (продукції), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764.

Уповноважений орган зобов’язаний вживати заходів щодо повторного використання основних компонентів відходів від руйнувань (після їх оброблення (перероблення) — у разі потреби) під час реалізації проектів будівництва, щодо яких він є замовником будівництва, та сприяти використанню відходів від руйнувань іншими замовниками будівництва.

Також Порядком встановлено Перелік компонентів відходів від руйнувань та можливі шляхи їх повторного використання у будівництві, промисловості будівельних матеріалів (виробництві будівельних виробів (продукції).

До переліку входять:
- Бетон, цегла, облицювальна плитка і кераміка
- Деревина, скло та пластмаси
- Бітумні суміші, вугільна смола та просмолені вироби
- Метали (включаючи їх сплави)
- Ґрунт (включаючи ґрунт із забруднених ділянок)
- Ізоляційні матеріали та азбестовмісні будівельні матеріали
- Будівельні матеріали вироби (продукція) на основі гіпсу
- Змішані компоненти відходів від руйнувань, що містять небезпечні речовини
- Інші змішані компоненти відходів від руйнувань.

З текстом порядку можна ознайомитись за посиланням:www.kmu.gov.ua

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com