Новини

КБУ продовжує знайомити з новими ДБН, що набули чинності з 01.09.2022. Зокрема, йдеться про ДБН В.1.2-8:2021 “ГІГІЄНА, ЗДОРОВ’Я ТА ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ
10 жовтня 2022 року, 12:00

Частина 1.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Норми даного ДБН визначають основні положення основної вимоги щодо забезпечення гігієни, здоров’я та захисту довкілля (далі – основна вимога) відповідно до Закону України «Про будівельні норми».

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Будівлі і споруди повинні бути придатними для використання за призначенням з урахуванням, зокрема, безпеки для здоров’я людей, які задіяні протягом усього життєвого циклу об’єкта. Під час проєктування, будівництва, експлуатації та ліквідації об’єктів забезпечуються санітарно-екологічна безпека людини, раціональне використання природних ресурсів, дотримання нормативів щодо шкідливого впливу на людину та довкілля згідно з [2 ÷ 5].

Основна вимога щодо забезпечення гігієни, здоров’я та захисту довкілля полягає у тому, що об’єкти під час їх проєктування, будівництва, експлуатації та ліквідації не повинні бути загрозою гігієні, здоров’ю та безпеці людей, що перебувають всередині або ззовні об’єкта, та не повинні мати значний вплив на якість довкілля або на клімат.

Чинниками, що можуть становити загрозу або створювати вплив на якість довкілля або на клімат зокрема, є:
- виділення токсичного газу;
- виділення у повітря всередині або ззовні приміщення небезпечних речовин, летких органічних сполук, парникових газів або небезпечних часток;
- виділення небезпечної радіації;
- виділення небезпечних речовин у ґрунтові води, морські води, поверхневі води або ґрунт;
- виділення небезпечних речовин у питну воду або інших речовин, що негативно впливають на питну воду;
- аварійного скидання стічних вод, твердих чи рідких відходів, виділення димових газів;
- вологості у частинах будівель або споруд чи на поверхнях всередині будівель або споруд.

Ця основна вимога реалізується на підставі суттєвих характеристик будівельної продукції.

Проєктування конструктивних рішень та інженерних систем об’єкта здійснюється на підставі суттєвих характеристик відповідної будівельної продукції. Суттєвою характеристикою будівельної продукції є та характеристика, яка пов’язана під час використання встановленої будівельної продукції з основною вимогою до будівель і споруд.

КРИТЕРІЇ ОСНОВНОЇ ВИМОГИ

Дотримання основної вимоги щодо забезпечення гігієни і здоров’я людини та захисту довкілля протягом усього життєвого циклу здійснюється завдяки виконанню комплексу заходів, зокрема:
- застосування містобудівних планувальних рішень комплексної забудови, що враховують близькість до джерел викидів (скидів) забруднюючих речовин та місць складування відходів, озеленення території, інсоляції прилеглої території, комфортного аераційного режиму, захищеності території та об’єкта від фізичного забруднення (шум, вібрація, інфразвук, електромагнітні та температурні поля) та від радіоактивного забруднення (іонізуюче випромінювання);
- запровадження інтеграційної архітектури, що враховує оптимальне вписування будівель і споруд в існуючий ландшафт, а також їх оптимальну форму, орієнтацію та комфортність об’ємнопланувальних рішень, та забезпечує їх біонейтральність або біопозитивність до навколишнього середовища;
- організації внутрішнього простору, що враховує повітряно-тепловий, світловий та акустичний комфорт, захищеність приміщень від накопичення радону, нейтралізацію неприємних запахів, а також контроль і управління системами інженерного забезпечення будівель і споруд, що забезпечують використання для потреб життєзабезпечення людини нормативних санітарних параметрів;
- застосування будівельних конструкцій та інженерних систем, що мінімізує їх вплив на людину та довкілля; - забезпечення контролю щодо застосування будівельних конструкцій та інженерних систем, що містять виділення небезпечних речовин, зокрема щодо рівня сумарної активності природних радіонуклідів;
- організації будівельного майданчика та виробничого процесу з мінімальним негативним впливом та оточуюче середовище;
- запровадження системних рішень щодо уловлювання, утилізації та/або знешкодження шкідливих речовин і відходів під час будівництва, експлуатації та ліквідації будівель і споруд, що забезпечують нормативні санітарні параметри зовнішнього та внутрішнього середовища людини;
- проєктування інженерного устатковання з урахуванням експлуатаційних температурно-вологісних режимів та технологічних процесів; - забезпечення під час будівництва збору та утилізації всіх відходів у вигляді бою цегли, бетону, скла, плитки, некондиційних залізобетонних виробів, обрізків сталі, електродів, піску, щебеню, обривів рулонних матеріалів, тари лакофарбових матеріалів тощо;
- виконання інших вимог щодо охорони довкілля та безпеки здоров'я і життя людини.

Норми даного ДБН застосовують до об’єктів, що пов'язані з можливістю виникнення небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини, а саме:
- середовище всередині або ззовні приміщення;
- водопостачання;
- скидання стічних вод;
- виділення токсичних і димових газів, небезпечної радіації;
- поводження з твердими чи рідкими відходами;
- забруднення ґрунтів, поверхневих і ґрунтових вод, водоймищ тощо;
- клімат і довкілля.

Характеристики інженерних систем та будівельних конструкцій пов’язані з основною вимогою і повинні виключати або зменшувати ступінь ризику (рівень небезпеки) за факторами шкідливого впливу на гігієну, здоров'я або безпеку людини та довкілля, а саме:
- забруднення, що виділяють будівельні матеріали, ґрунт, люди, тварини, рослини;
- забруднення, що надходять з водоймищ, систем водопостачання та з повітря ззовні;
- забруднення, що виділяє устатковання для горіння, інженерні мережі, вентиляційні системи, системи кондиціонування повітря; - вологість повітря у приміщеннях;
- волога на поверхнях у приміщеннях та всередині виробів;
- іонізуючі випромінювання;
- шум та вібрація;
- грибкове ураження будівельних виробів;
- зараження збудниками хвороб систем водопостачання, кондиціонування та вентиляції;
- агресивне середовище.

ПОБУДОВА ГРАНИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ КРИТЕРІЇВ ОСНОВНОЇ ВИМОГИ

Стани, за яких експлуатаційні вимоги перестають задовольнятись об'єктом будівництва та/або його елементами є критичними.

При встановленні параметрів мікроклімату слід враховувати вплив різних факторів – тепла, світла, радіації, звуку, атмосферного тиску тощо, та забезпечувати для кожного фактора відповідний діапазон, що відповідає зоні оптимуму, при якому людина почувається комфортно.

Граничні значення відхилень від зони оптимуму мають передбачати максимальні або мінімальні значення фактора, що переносяться організмом людини, як критичні точки, за межами яких його існування неможливе у відношенні до конкретного фактора середовища.

З текстом документа можна ознайомитись за посиланням:www.minregion.gov.ua

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com