Новини

Олена Шуляк, Голова партії “Слуга Народу”, заступниця Голови Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування назвала реформи, які допоможуть відбудувати Україну
18 жовтня 2022 року, 17:00

Як і будь-яка реформа, реформа містобудування містить багато аспектів.

«Зараз у парламенті ми працюємо над стандартами, правилами та принципами, за якими відбуватиметься відновлення країни. Певні законопроєкти вже стали законами, інші готуємо до другого читання», – зазначила Олена Шуляк.

За її словами, з прийняттям законопроєкту №5655 про реформу містобудування, в Україні зникне корупція в цій сфері, будівництва будуть законними і цивілізованими, відбудова після війни буде швидшою, а люди матимуть і якісне житло, і зручну інфраструктуру (плюс реформована система дозволить реалізувати багато довгоочікуваних програм на кшталт доступної іпотеки).

Законопроєктом, зокрема, передбачено:
- цифровізацію;
- систему стримування та противаг;
- зменшення корупційних ризиків;
- збільшення повноважень ОМС щодо незаконних забудов;
- підвищення відповідальності учасників будівельного процесу.

Адміністративні послуги надаватимуться виключно в електронній формі з використанням електронної системи. Йдеться про наступні послуги щодо об'єктів будівництва :
- отримання вихідних даних;
- оцінка впливу на довкілля;
- погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм;
- сертифікації енергетичної ефективності;
- експертиза проєктної документації на будівництво;
- державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності (в т.ч. на початок будівельних робіт);
- акт готовності об’єкта до експлуатації;
- технічна інвентаризація;
- присвоєння, зміна, анулювання адреси об’єкта.

КИМ МОЖЕ РОЗРОБЛЯТИСЯ ПРОЄКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА БУДІВНИЦТВО?

Архітектором або під керівництвом головного архітектора щодо житлових та громадських об’єктів, об’єктів невиробничої сфери.

Інженером-проєктувальником або під керівництвом головного інженера проєкту щодо лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

Додатково можуть залучатися експерти та/або інші фахівці, які мають право на здійснення такої діяльності.

ВИМОГИ ДО ДОГОВОРУ НА ПРОЄКТУВАННЯ

Олена Шуляк зазначила, що істотною умовою договору про розроблення проєктної документації є визначення порядку внесення змін до неї та визначення осіб, уповноважених на здійснення авторського нагляду, у разі:
- визнання розробника – фізичної особи недієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- ліквідації розробника – юридичної особи;
- відсутності у розробника – фізичної особи сертифіката виконавця окремих видів робіт (послуг);
- відмови розробника внести зміни до проєктної документації за бажанням замовника.

Водночає затвердження проєктної документації на будівництво – ОБОВ’ЯЗКОВО та розробляється виключно у формі електронного документа.

Підставами для автоматичної відмови у внесенні проєктної документації (проєктної документації зі змінами) на будівництво до реєстру будівельної діяльності є:
- нечинність або невідповідність кваліфікаційних сертифікатів виконавців, які розробляли проєктну документацію, невідповідність класу наслідків об’єкта, необхідній кваліфікаційній категорії чи професійній спеціалізації виконавця;
- перевищення гранично допустимої висоти об’єкта, передбаченої містобудівними умовами та обмеженнями;
- наявність заперечення відповідного органу (суб’єкта господарювання) щодо видачі (достовірності) відповідного документа, надісланого до такого органу;
- невнесення або внесення не повністю відомостей (документів), недійсність (скасування, анулювання) документів;
- відсутність у складі проєктної документації на будівництво розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (бомбосховищ, укриттів).

Висновок щодо відмови формується програмними засобами електронної системи – із зазначенням в Реєстрі будівельної діяльності підстав відмови.

ЯКА ПРОЄКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПІДЛЯГАЄ ПОГОДЖЕННЮ З ОРГАНОМ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ?

- науково-проєктна документація на реставрацію;
- складові частини проєктної документації на нове будівництво та реконструкцію об’єктів, розташованих на території об’єкта всесвітньої культурної спадщини та його буферної зони (перелік таких складових частин визначаються Кабміном).

Подання для погодження проєктної документації до органу охорони культурної спадщини здійснюється замовником або її розробником ВИКЛЮЧНО через електронний кабінет.

ЕКСПЕРТИЗА ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО

Під час проведення експертизи проєктної документації на будівництво об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками встановлюються:
- відповідність намірів забудови цільовому призначенню земельної ділянки
- відповідність проєктної документації вихідним даним для проєктування об’єкта будівництва
- правильність визначення коду об’єкта будівництва відповідно до класифікатора
- правильність розрахунку класів наслідків (відповідальності) об’єкта
- дотримання вимог будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо: механічного опору та стійкості
пожежної безпеки
гігієни, здоров’я та захисту довкілля
безпеки та доступності під час експлуатації
захисту від шуму та вібрації енергозбереження та енергоефективності
сталого використання природних ресурсів
інженерно-технічних заходів цивільного захисту (для об’єктів, для яких вони передбачені)
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля (для об’єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із законодавством)
- наявність/відсутність в державних е-системах, інформації про наявність у будівлі статусу пам’ятки культурної спадщини або щойно виявленого об’єкта культурної спадщини
- наявність/відсутність погодження органом охорони культурної спадщини:
науково-проєктної документації на реставрацію
проєктної документації на нове будівництво та реконструкцію об’єктів, розташованих на території об’єкта всесвітньої культурної спадщини та його буферної зони
- дотримання вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» – у разі реставрації або розташування об’єкта у межах території пам’ятки
- дотримання обмежень у використанні земель
перевіряється кошторисна частина проєктної документації – якщо об’єкт споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, якщо їх кошторисна вартість перевищує 1 млн гривень.

Звіти про результати експертизи проєктної документації, додатки до них та протоколи їх автоматичної перевірки є публічними, загальнодоступними та оприлюднюються на порталі електронної системи.

Е-система автоматично блокує виготовлення позитивного звіту про експертизу, якщо об’єкт має статус пам’ятки культурної спадщини або щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

ОРГАНИ МІСТОБУДІВНОГО КОНТРОЛЮ: ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

Особа, яка здійснює містобудівний контроль підтверджує:
- завершений будівництвом об’єкт готовий до експлуатації
генеральним підрядником виконано роботи та дотримано вимоги
- завершений будівництвом об’єкт підключений до всіх інженерних мереж та комунікацій, необхідних для забезпечення життєдіяльності такого об’єкта, передбачених проєктною документацією на будівництво
- щодо об’єкта будівництва відсутні невиконані приписи про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, видані за результатами містобудівного контролю у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні обтяження
- щодо заборони прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію

ХТО ЗДІЙСНЮЄ МІСТОБУДІВНИЙ КОНТРОЛЬ?

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань містобудівного контролю

ПОВНОВАЖЕННЯ ЦОВВ:
здійснення містобудівного контролю за виконанням підготовчих робіт з демонтажу будівлі та будівельних робіт щодо таких об’єктів:
- об’єктів, зі значними (СС3) наслідками (підвісні залізниці, злітно-посадкові смуги, мости, тунелі та метро, об’єкти в акваторії морських портів, магістральні трубопроводи, гідроенергетичні дамби, об’єкти ядерної енергії тощо)
- об’єктів незалежно від класів наслідків, на інформацію щодо яких поширюється дія Закону України «Про державну таємницю»
- об’єктів, замовниками яких є державні органи, органи місцевого самоврядування пам’яток культурної спадщини національного значення, занесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад

ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЦЕВИХ РАД:
здійснення на території відповідної територіальної громади містобудівного контролю:
- щодо об’єктів самочинного будівництва;

- за виконанням підготовчих робіт з демонтажу (знесення) будинку, будівлі, споруди та будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із незначними (СС1), середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками – у разі, якщо замовник обрав органом містобудівного контролю відповідний виконавчий орган сільської, селищної, міської ради

Періодичність здійснення перевірок визначається договором з урахуванням календарного графіка виконання робіт. Перевірка обов'язково проводиться у разі:
- демонтажу будівлі – не менше одного разу до завершення відповідних робіт;
- будівництва об’єктів із незначними (СС1) наслідками – не менше 1-го разу до прийняття в експлуатацію;
- будівництва об’єктів із середніми (СС2) наслідками – не менше 2-х разів до прийняття в експлуатацію;
- об’єктів із значними (СС3) наслідками, – не менше 3-х разів до прийняття в експлуатацію.

Перелік питань, що підлягають перевірці, не може бути меншим ніж це визначено законодавством.

САНКЦІЇ ТА НАСЛІДКИ ПОРУШЕНЬ ПІД ЧАС МІСТОБУДІВНОГО КОНТРОЛЮ

Недопущення до перевірки це:
- фізичне перешкоджання доступу уповноважених представників органу містобудівного контролю до об’єкта будівництва
- відсутність на об’єкті будівництва замовника/генерального підрядника, належним чином повідомлених про дату, час і місце проведення перевірки

У разі якщо належним чином повідомлений замовник/генеральний підрядник не допустив орган містобудівного контролю до проведення перевірки, перевірка проводиться без його участі із залученням представників органів Національної поліції України.

Припис про зупинення підготовчих або будівельних робіт виготовляється з використанням Реєстру будівельної діяльності:
- На підставі систематичного недопущення до проведення перевірки (протягом 3-х робочих днів з дня проведення останньої перевірки)
- На підставі невиконання вимог приписів про усунення порушень (протягом 3-х робочих днів з дня спливу строку для виконання припису про усунення порушень)

КОНТРОЛЬ ГРОМАДСЬКОСТІ

Гарантується участь громадян, об’єднань громадян в обговоренні містобудівної документації, проєктної документації й внесення відповідних пропозицій до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

ЩО ПІДЛЯГАЄ ГРОМАДСЬКОМУ ОБГОВОРЕННЮ?

Розроблені в установленому порядку проєкти містобудівної документації на місцевому рівні:
- комплексні плани;
- генеральні плани населених пунктів;
- детальні плани територій.

З текстом законопроєкта можна ознайомитись за посиланням: itd.rada.gov.ua

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com