Новини

Як повідомлялось раніше, 14 жовтня 2022 року Кабінет Міністрів України Постановою № 1159 затвердив Порядок розроблення, проведення громадського обговорення, погодження програм комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини) та внесення змін до них (далі - Порядок)
21 жовтня 2022 року, 11:00

Частина 1.

Відтак, Порядок визначає склад та зміст програм комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини), механізм їх розроблення, проведення громадського обговорення, погодження та внесення змін до них.

Програма комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини) визначає основні просторові, містобудівні та соціально-економічні пріоритети політики відновлення і включає в себе комплекс заходів для забезпечення відновлення території відповідної області, території територіальної громади (її частини), що постраждали внаслідок збройної агресії проти України або які є місцями концентрації соціально-економічних, інфраструктурних, екологічних чи інших кризових явищ.

Програма комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини) має сприяти впровадженню таких сучасних підходів та практик розвитку регіонів, територіальних громад, населених пунктів та частин їх територій, як людиноцентризм та соціальна справедливість, раціональне просторове планування, забезпечення балансу розселення та розміщення робочих місць, стала міська мобільність, інклюзивність, енергоефективність, екологічність, збереження культурного розмаїття та національної пам’яті, а також відповідати Цілям сталого розвитку України на період до 2030 року, визначеним Указом Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722.

Програма комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини) не належить до містобудівної документації, не підлягає стратегічній екологічній оцінці, розгляду архітектурно-містобудівною радою. Проєкт програми комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини) підлягає громадському обговоренню.

Положення програми комплексного відновлення області є складовими вихідних даних для розроблення програм комплексного відновлення територій територіальних громад (їх частин).

Для забезпечення представлення заінтересованих осіб та громадськості під час розроблення програм комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини) відповідною облдержадміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської ради утворюється тимчасовий консультативно-дорадчий орган — робоча група з числа представників сільських, селищних, міських рад, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, органів державної влади, державних та комунальних підприємств, установ та організацій, інших заінтересованих сторін, до складу якого входять не менш як п’ять осіб і не більш як 21 особа (з непарною кількістю членів).

Проєкт програми комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини) розробляється у формі електронного документа, що створюється у вигляді файла (пакета файлів) у форматі Adobe Portable Document Format (PDF), у яких містяться текстові, табличні та графічні матеріали документації, накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису із використанням кваліфікованої електронної позначки часу, відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

У разі наявності у проєкті програми комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини) інформації, яка відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом, така інформація подається у вигляді окремого файла.

Матеріали проєкту програми комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини), що містять інформацію, яка відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом, не підлягають громадському обговоренню.

У разі отримання додаткових даних, що можуть вплинути на зміст програми комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини), за рішенням облдержадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради допускається розроблення змін до такої програми.

Внесення змін до програм комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини) здійснюється за процедурою, визначеною цим Порядком для її розроблення.

Фінансування робіт з розроблення програми комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини) здійснюється за рахунок бюджетних коштів, міжнародної технічної та/або поворотної чи безповоротної фінансової допомоги міжнародних організацій.

Щодо розроблення програми комплексного відновлення області

Програма комплексного відновлення області розробляється за рішенням голови облдержадміністрації, яке оприлюднюється на офіційному веб-сайті та на офіційній сторінці у соціальних мережах (за наявності) облдержадміністрації, через місцеві засоби масової інформації (крім інформації, яка відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом), а також надсилається до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, території територіальних громад яких входять до складу області.

У рішенні про розроблення програми комплексного відновлення області визначається порядок утворення та діяльності робочої групи, а також строк подання пропозицій громадськості до проєкту програми комплексного відновлення області, який має становити не менше ніж 15 календарних днів від дня опублікування рішення про початок розроблення відповідної програми комплексного відновлення області на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації, Київська, Севастопольська міські держадміністрації, районні держадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, а також підвідомчі їм підприємства, установи та організації на запит облдержадміністрації, яка розробляє програму комплексного відновлення області, надають вихідні дані для розроблення такої програми.

Інформація та доступ до відповідних кадастрів і реєстрів інформаційних систем надаються протягом 10 робочих днів після надходження відповідного запиту.

Користування відомостями Державного земельного кадастру здійснюється в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами або шляхом надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру в установленому порядку.

Облдержадміністрація під час розроблення програми комплексного відновлення області забезпечує врахування:
- державних інтересів — шляхом здійснення запитів до Мінрегіону та інших центральних органів виконавчої влади, до компетенції яких належать питання розміщення просторових об’єктів (транспортні та інженерні об’єкти та мережі, інфраструктура освіти, культури, охорони здоров’я, соціального забезпечення, природоохоронна діяльність, забезпечення охорони культурної спадщини тощо);
- інтересів суміжних областей, територіальних громад, території територіальних громад яких входять до складу відповідної області, — шляхом здійснення запитів до відповідних облдержадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Строк розгляду запитів становить не більше ніж 15 календарних днів від дня надходження та реєстрації.

У разі отримання відповідей на запити після зазначеного строку вони розглядаються за рішенням облдержадміністрації, яка розробляє відповідну програму комплексного відновлення області (у разі, коли інформація, що міститься у зазначених відповідях на запити, може вплинути на формування загальних підходів та пропозицій щодо комплексного відновлення, розвитку території області та заходів для їх реалізації).

Оприлюднення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації рішення щодо розроблення програми комплексного відновлення області є підставою для подання пропозицій громадськості до проєкту програми комплексного відновлення області до відповідної облдержадміністрації у встановлений у такому рішенні строк.

Пропозиції до проєкту програми комплексного відновлення області, подані після встановленого строку, не розглядаються. Програма комплексного відновлення області розробляється уповноваженим органом містобудування та архітектури відповідної облдержадміністрації самостійно або із залученням фахівців підприємств, установ та організацій. Закупівля послуг з розроблення програми комплексного відновлення області здійснюється відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”.

Під час розроблення проєкту програми комплексного відновлення області враховуються отримані вихідні дані, відомості відповідних кадастрів і реєстрів, інформаційних систем, відомості щодо державних інтересів, інтересів суміжних областей, територіальних громад, території територіальних громад яких входять до складу відповідної області, а також пропозиції громадськості до проєкту такої програми за результатами їх розгляду робочою групою за участю розробника (отриманих як після оприлюднення рішення щодо розроблення програми, так і після оприлюднення проєкту програми).

Програма комплексного відновлення області включає такі розділи:
1) загальний опис області;
2) інформацію про наявність містобудівної документації на території області, аналіз щодо її актуальності та ступінь її реалізації;
3) інформацію про наявність регіональної стратегії розвитку, аналіз щодо її актуальності та ступеня реалізації;
4) аналіз негативних впливів (зокрема бойових дій, терористичних актів, диверсій, надзвичайних ситуацій) та оцінку їх наслідків (збитків), що призвели до необхідності розроблення програми;
5) аналіз ресурсів території для відновлення життєдіяльності області;
6) інформацію щодо необхідності підготовки території (зокрема здійснення розмінування, демонтажу зруйнованих будівель та споруд, рекультивації земель);
7) інформацію щодо технічної можливості, економічної доцільності відновлення населених пунктів (територій), що постраждали внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, надзвичайних ситуацій;
8) обґрунтовані пропозиції щодо відновлення навколишнього природного середовища, збереження та розвитку природоохоронних територій та об’єктів;
9) інформацію щодо технічної можливості, економічної доцільності відновлення інженерно-транспортної, енергетичної інфраструктури, інфраструктури електронних комунікаційних мереж, об’єктів водогосподарської інфраструктури (зокрема інженерної інфраструктури меліоративних систем);
10) обґрунтовані пропозиції щодо зміни функціонального призначення окремих територій області (які мають вплив на інтереси декількох територіальних громад) з урахуванням існуючої забудови та наявної містобудівної документації;
11) обґрунтовані пропозиції щодо перенесення об’єктів виробничої сфери (які мають вплив на інтереси декількох територіальних громад);
12) загальні підходи та пропозиції щодо комплексного відновлення, розвитку території області та заходи для їх реалізації з урахуванням норм і нормативів щодо просторового планування та землекористування, захисту навколишнього природного середовища та природних ресурсів, забезпечення населення закладами і послугами, що в них надаються, охорони культурної спадщини, розвитку транспорту та інженерної інфраструктури тощо;
13) попередній фінансово-економічний розрахунок заходів для забезпечення комплексного відновлення області;
14) пропозиції щодо джерел фінансування заходів для забезпечення комплексного відновлення області.

Невід’ємною складовою програми комплексного відновлення області є план реалізації такої програми, який включає перелік та зміст заходів, їх відповідальних виконавців, строки та індикатори реалізації.

Облдержадміністрація з метою забезпечення публічності та прозорості розроблення програми комплексного відновлення області забезпечує:
1) оприлюднення рішення щодо розроблення програми комплексного відновлення області на своєму офіційному веб-сайті та на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі — електронна система);
2) оприлюднення проєкту програми комплексного відновлення області на своєму офіційному веб-сайті та на порталі електронної системи із зазначенням строку подання пропозицій громадськості до проєкту. Такий строк не може становити менше 15 календарних днів з дня оприлюднення відповідного проєкту;
3) реєстрацію, розгляд та врахування пропозицій громадськості до проєкту програми комплексного відновлення області (отриманих як після оприлюднення рішення щодо розроблення програми, так і після оприлюднення проєкту програми, розгляд пропозицій громадськості здійснюється на засіданні робочої групи);
4) узгодження спірних питань з громадськістю (здійснюється шляхом розгляду на засіданні робочої групи);
5) оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті та на порталі електронної системи результатів розгляду пропозицій громадськості до проєкту програми комплексного відновлення області протягом семи календарних днів з дня їх розгляду.

Реєстрація пропозицій громадськості до проєкту програми комплексного відновлення області здійснюється відповідно до правил організації діловодства, затверджених у встановленому законодавством порядку.

Уповноважений орган містобудування та архітектури готує звіт за результатами розгляду пропозицій громадськості до проєкту програми комплексного відновлення області (отриманих як після оприлюднення рішення щодо розроблення програми, так і після оприлюднення проєкту програми), який містить перелік пропозицій громадськості, рішення робочої групи щодо їх врахування, часткового врахування або обґрунтованого відхилення, за необхідності забезпечує доопрацювання проєкту програми відповідно до врахованих пропозицій громадськості.

Звіт про громадське обговорення проєкту програми комплексного відновлення області затверджує керівник уповноваженого органу містобудування та архітектури.

Голова облдержадміністрації протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення звіту про громадське обговорення проєкту програми комплексного відновлення області вносить його на розгляд відповідної обласної ради.

З текстом документа можна ознайомитись за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/npas

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com