Новини

Детальніше про Постанову № 1159, якою 14 жовтня затверджено Порядок розроблення, проведення громадського обговорення, погодження програм комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини) та внесення змін до них (далі - Порядок)
21 жовтня 2022 року, 15:00

Частина 2.

Частина 1:www.facebook.com/kbuorgua/posts

Щодо розроблення програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини)

Програма комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) розробляється за рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, яке оприлюднюється на веб-сайті та на офіційній сторінці у соціальних мережах (за наявності) сільської, селищної, міської ради, через місцеві засоби масової інформації (крім інформації, яка відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом), а також надсилається до облдержадміністрації.

У рішенні про розроблення програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) визначається порядок утворення та діяльності робочої групи, а також строк подання пропозицій громадськості до проєкту програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини), який має становити не менше ніж 10 календарних днів від дня опублікування рішення про розроблення програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) на офіційному веб-сайті сільської, селищної, міської ради.

Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, районні держадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, а також підвідомчі їм підприємства, установи та організації на запит виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, який розробляє відповідну програму комплексного відновлення території територіальної громади (її частини), надають вихідні дані для розроблення такої програми.

Інформація та доступ до відповідних кадастрів і реєстрів інформаційних систем надаються протягом 10 робочих днів після надходження відповідного запиту.

Користування відомостями Державного земельного кадастру здійснюється в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами або шляхом надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру в установленому порядку.

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, який розробляє програму комплексного відновлення території територіальної громади (її частини), забезпечує врахування державних інтересів, інтересів суміжних територіальних громад шляхом здійснення запитів до облдержадміністрації, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад суміжних територій територіальних громад та розгляду отриманої інформації під час розроблення відповідної програми.

Строк розгляду зазначених запитів становить не більше ніж 15 календарних днів від дня надходження та реєстрації.

У разі отримання відповідей на запити після зазначеного строку вони розглядаються за рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, який розробляє відповідну програму комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) (у разі, коли інформація, що міститься у зазначених відповідях на запити, може вплинути на формування загальних підходів та пропозицій щодо комплексного відновлення, розвитку території територіальної громади (її частини) та заходів для їх реалізації).

Оприлюднення прийнятого рішення на офіційному веб-сайті сільської, селищної, міської ради щодо розроблення програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) є підставою для подання пропозицій громадськості до проєкту програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) до виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради у встановлений у такому рішенні строк.

Пропозиції до проєкту програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини), подані після встановленого строку, не розглядаються.

Програма комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) розробляється виконавчим органом відповідної сільської, селищної, міської ради (уповноваженим органом містобудування та архітектури у разі його утворення) самостійно або із залученням фахівців підприємств, установ та організацій. Закупівля послуг з розроблення програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) здійснюється відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”.

Під час розроблення проєкту програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) враховуються отримані вихідні дані, відомості відповідних кадастрів і реєстрів, інформаційних систем, відомості щодо державних інтересів, інтересів суміжних територіальних громад, а також пропозиції громадськості до проєкту такої програми за результатами їх розгляду робочою групою за участю розробника (отриманих як після оприлюднення рішення щодо розроблення програми, так і після оприлюднення проєкту програми).

Програма комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) включає такі розділи:
1) загальний опис населеного пункту (території), для якого (якої) вона розробляється, зокрема:
- географічне розташування;
- загальна економічна оцінка;
- загальна екологічна оцінка;
- кількість постійного населення;
- кількість тимчасово переміщеного населення;
2) інформацію про наявність містобудівної документації на території територіальної громади (її частини), аналіз щодо її актуальності та ступінь її реалізації;
3) аналіз негативних впливів (зокрема бойових дій, терористичних актів, диверсій, надзвичайних ситуацій), що призвели до необхідності розроблення програми;
4) аналіз негативних впливів, що призвели до необхідності розроблення програми, на традиційний характер середовища, історичні ареали населених місць, об’єкти культурної спадщини, довкілля, природоохоронні території та об’єкти;
5) аналіз ресурсів території для відновлення життєдіяльності території територіальної громади (її частини);
6) інформацію щодо необхідності підготовки території (зокрема здійснення розмінування, демонтажу зруйнованих будівель та споруд, рекультивації земель);
7) інформацію про шкоду, заподіяну бойовими діями, терористичними актами, диверсіями, надзвичайними ситуаціями:
- об’єктам житлової нерухомості та об’єктам громадського призначення;
- об’єктам виробничого комплексу (промисловості, сільського господарства тощо);
- об’єктам соціальної сфери;
- об’єктам культурної спадщини та культурної інфраструктури;
- об’єктам житлово-комунального господарства;
- об’єктам інженерно-транспортної, енергетичної інфраструктури, інфраструктури електронних комунікаційних мереж, об’єктів водогосподарської інфраструктури (зокрема інженерної інфраструктури меліоративних систем);
- навколишньому природному середовищу та природним ресурсам;
- захисним спорудам цивільного захисту;
- іншим об’єктам, що мають вплив на життєдіяльність відповідної території територіальної громади (її частини) (за наявності);
8) інформацію щодо технічної можливості, економічної доцільності відновлення пошкоджених об’єктів шляхом виконання робіт з реконструкції, реставрації, капітального чи поточного ремонту;
9) обґрунтовані пропозиції щодо відновлення навколишнього природного середовища, збереження та розвитку природоохоронних територій та об’єктів;
10) інформацію щодо технічної можливості, економічної доцільності відновлення об’єктів шляхом нового будівництва або пропозиції щодо будівництва нових об’єктів замість тих, що зазнали пошкоджень або зруйновані, з визначенням застосування проєктів повторного використання та розроблення індивідуальних проєктних рішень;
11) інформацію щодо необхідних заходів інженерної підготовки та інженерного захисту території;
12) обґрунтовані пропозиції щодо доцільності зміни функціонального призначення територій територіальної громади (її частини) з урахуванням існуючої забудови та наявної містобудівної документації;
13) пропозиції щодо внесення змін або розроблення містобудівної документації на місцевому рівні;
14) обґрунтовані пропозиції щодо перенесення об’єктів виробничої сфери;
15) загальні підходи та пропозиції щодо комплексного відновлення, розвитку території територіальної громади (її частини) та заходи для їх реалізації з визначенням пріоритетності, з урахуванням норм і нормативів щодо просторового планування та землекористування, захисту навколишнього природного середовища та природних ресурсів, забезпечення населення закладами і послугами, що в них надаються, охорони культурної спадщини, розвитку транспорту та інженерної інфраструктури тощо;
16) попередній фінансово-економічний розрахунок для забезпечення заходів комплексного відновлення території територіальної громади (її частини);
17) пропозиції щодо джерел фінансування заходів для забезпечення комплексного відновлення території.

Невід’ємною складовою програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) є план реалізації такої програми, який включає перелік та зміст заходів, їх відповідальних виконавців, строки та індикатори їх реалізації.

Проєкт програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) перед проведенням громадського обговорення підлягає погодженню уповноваженим органом містобудування та архітектури облдержадміністрації протягом 10 календарних днів з дня його надходження (крім програм комплексного відновлення територій територіальних громад (їх части) для мм. Києва та Севастополя).

Разом з проєктом програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) до уповноваженого органу містобудування та архітектури облдержадміністрації надаються копії відповідей на запити щодо врахування інтересів суміжних територіальних громад, а також інформація щодо врахування пропозицій громадськості, отриманих під час розроблення проєкту програми.

У разі необхідності за пропозицією уповноваженого органу містобудування та архітектури облдержадміністрації та за рішенням голови облдержадміністрації до опрацювання проєкту програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) уповноваженим органом містобудування та архітектури можуть залучатися інші структурні підрозділи облдержадміністрації (зокрема з питань економіки та інвестицій, захисту навколишнього природного середовища та природних ресурсів, охорони культурної спадщини, освіти, культури, охорони здоров’я, транспорту та інфраструктури), що не впливає на загальний строк погодження проєкту програми, зазначений в абзаці першому цього пункту.

У разі коли у зазначений строк уповноваженим органом містобудування та архітектури облдержадміністрації не надано погодження проєкту програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) або не надано обґрунтованої відмови у його погодженні, проєкт програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) вважається таким, що погоджено уповноваженим органом містобудування та архітектури облдержадміністрації.

У разі коли за результатами громадського обговорення до проєкту програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) були внесені зміни (крім редакційних), він підлягає повторному погодженню уповноваженим органом містобудування та архітектури облдержадміністрації протягом трьох робочих днів.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад з метою забезпечення публічності та прозорості розроблення програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) забезпечують:
1) оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) на своєму офіційному веб-сайті та на порталі електронної системи;
2) оприлюднення проєкту програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) на своєму офіційному веб-сайті та на порталі електронної системи із зазначенням строку подання пропозицій громадськості до проєкту. Такий строк не може становити менше 15 календарних днів з дня оприлюднення відповідного проєкту;
3) реєстрацію, розгляд та врахування пропозицій громадськості до проєкту програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) (отриманих як після оприлюднення рішення щодо розроблення програми комплексного відновлення області, так і після оприлюднення проєкту програми комплексного відновлення області, розгляд пропозицій громадськості здійснюється на засіданні робочої групи);
4) узгодження спірних питань з громадськістю (здійснюється шляхом розгляду на засіданні робочої групи);
5) оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті та на порталі електронної системи результатів розгляду пропозицій громадськості до проєкту програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) протягом семи календарних днів з дня їх розгляду.

Реєстрація пропозицій громадськості до проєкту програми комплексного відновлення області здійснюється відповідно до правил організації діловодства, затверджених у встановленому законодавством порядку.

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради готує звіт за результатами розгляду пропозицій громадськості до проєкту програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) (отриманих як після оприлюднення рішення щодо розроблення, так і після оприлюднення проєкту програми), який містить перелік пропозицій громадськості, рішення робочої групи щодо їх врахування, часткового врахування або обґрунтованого відхилення, за необхідності забезпечує доопрацювання проєкту програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) відповідно до врахованих пропозицій громадськості.

Звіт про громадське обговорення програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) затверджує керівник виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення звіту про громадське обговорення проєкту програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) вносить його на розгляд відповідної сільської, селищної, міської ради.

З текстом документа можна ознайомитись за посиланням:www.kmu.gov.ua/npas

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!
< РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com