Новини

Продовжуємо детальніше знайомити з новоприйнятими ДБН з 1 вересня 2022 року
28 жовтня 2022 року, 13:30

Зокрема, йдеться про ДБН В.1.2-10:2021 “Основні вимоги до будівель і споруд. ЗАХИСТ ВІД ШУМУ ТА ВІБРАЦІЇ”

Частина 2.

Частина 1: https://bit.ly/3DCBhfb

Документом передбачено, що будівлі і споруди повинні бути придатними для використання за призначенням з урахуванням, зокрема, безпеки для здоров’я людей, які задіяні протягом усього життєвого циклу об’єкта.

Основна вимога щодо захисту від шуму та вібрації стосується всіх будівель і споруд, в яких або поблизу яких перебувають люди. Вимога щодо захисту від шуму та вібрації розповсюджується на зовнішні та внутрішні огороджувальні конструкції об’єктів, на території, що прилягають до будівель і споруд, в яких перебувають люди.

Вимога захисту від шуму застосовується для забезпечення необхідної лункості приміщень, що обумовлюється часом реверберації.

Об’єкт повинен бути запроектований та зведений таким чином, щоб протягом економічно обґрунтованого періоду нормальної експлуатації шум та вібрація, які сприймаються мешканцями або особами, які перебувають поблизу, був зведений до рівня, що не загрожує їхньому здоров’ю і дає можливість проживати і працювати в задовільних умовах і не перевищувати нормативних показників.

Підтвердження відповідності основній вимозі щодо захисту від шуму та вібрації здійснюється для об’єктів, на які поширюються правила, що містять таку вимогу.

Проектування об’єктів на виконання основної вимоги здійснюється на підставі суттєвих характеристик відповідної будівельної продукції. Суттєвою характеристикою будівельної продукції є та характеристика, яка пов’язана під час використання встановленої будівельної продукції з основною вимогою до будівель і споруд.

Щодо розділу даного ДБН “КРИТЕРІЇ ОСНОВНОЇ ВИМОГИ”

Критеріями виконання вимоги щодо захисту від шуму та вібрації є:
- щодо шуму: межі допустимих рівнів шуму, значення всіх показників звукоізоляції огороджень та лункості приміщень;
- щодо вібрації конструкцій: межі допустимих рівнів вібрації конструкцій;
- щодо вібрації в приміщенні: межі допустимих рівнів вібрації відповідно до санітарних вимог.

Дані показники використовуються при проектуванні, будівництві, а також в подальшій експлуатації об’єкта будівництва.

Забезпечення виконання основної вимоги щодо захисту від шуму та вібрації здійснюється за рахунок використання комплексу заходів, пов’язаних, зокрема, із:
щодо шуму:
- проектуванням огороджувальних конструкцій приміщень з забезпеченням необхідних значень індексів ізоляції повітряного та ударного шуму елементів конструкцій;
- використанням об’ємно-планувальних рішень об’єктів, що одночасно забезпечують відокремлення приміщень з джерелами шуму від приміщень із нормованими рівнями шуму;
- застосуванням конструктивних рішень, що перешкоджають розповсюдження структурного шуму від інженерного обладнання;
- будівництвом будівель і споруд із застосуванням конструктивних рішень, що знижують рівні звуку від зовнішніх джерел шуму;
- оздобленням внутрішніх поверхонь приміщень високоефективними звукопоглинальними матеріалами і конструкціями;
щодо вібрації:
- розміщенням будівель і споруд на безпечних відстанях від зовнішніх джерел вібрації техногенного характеру за межами санітарно-захисних зон;
- розміщенням приміщень, в яких перебувають люди (робочих місць, місць відпочинку, проживання тощо) із врахуванням потенційних місць встановлення внутрішніх джерел вібрацій;
- застосуванням систем захисту від зовнішніх джерел природного та техногенного характеру, що дозволяє знизити передачу вібрації на шляху її розповсюдження;
- застосуванням конструктивних рішень, що перешкоджають розповсюдженню вібрації від устатковання, обладнання, розміщеного на конструкціях та в приміщеннях будівель і споруд;
- обмеженням вібраційного впливу на існуючі будівлі і споруди при будівництві об’єктів в умовах щільної забудови.

При проектуванні об’єктів будівництва повинна бути врахована технічна, екологічна і економічна доцільність застосування певних заходів захисту від шуму та вібрації.

Наведені заходи забезпечення виконання основної вимоги щодо захисту від шуму та вібрації можуть бути застосовані як окремо, так і в комплексі. При комплексному застосуванні, насамперед, мають використовуватись заходи, які є більш ефективними.

Для забезпечення виконання основної вимоги щодо захисту від шуму та вібрації можуть бути застосовані інші заходи, ефективність і доцільність яких обґрунтована.

Ефективність заходів, застосованих для забезпечення виконання основної вимоги щодо захисту від шуму та вібрації або їх комбінації, залежить від:
- місцезнаходження та орієнтації об’єкта будівництва відносно потенційних зовнішніх джерел акустичного та вібраційного впливу;
- місцезнаходження, орієнтації, геометрії конструкцій та приміщень, в яких перебувають люди, відносно потенційних внутрішніх джерел акустичного та вібраційного впливу;
- фізичних та механічних характеристик зовнішнього середовища, ґрунтів, конструкцій, матеріалів, які знаходяться на шляху розповсюдження вібраційного впливу;
- технічних параметрів устатковання, обладнання, механізмів тощо, які є джерелами акустичного та вібраційного впливу;
- технічних параметрів конструкцій, устатковання, обладнання, яке використовується в системах захисту від шуму та вібрації;
- фактичних (зафіксованих) або потенційних (прогнозованих) рівнів акустичного та вібраційного впливу;
- систематичного контролю відповідності рівнів фактичного акустичного та вібраційного впливу допустимим межам.

Розділом “ПОБУДОВА ГРАНИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ КРИТЕРІЇВ ОСНОВНОЇ ВИМОГИ” даного ДБН передбачено, що:
Значення допустимих рівнів шуму, звукоізоляції огороджень та лункості приміщень встановлюється у відповідності до функціонального призначення приміщення.

Для кожної території, що захищається від шуму, допустимі рівні шуму встановлюються з огляду на її функціональне призначення.

Значення допустимих рівнів вібрації конструкцій будівель і споруд встановлюються у відповідності до функціонального призначення будівель, ступеня чутливості до впливу вібрації, технічного стану конструкцій.

Значення допустимих рівнів вібрації в приміщеннях встановлюється у відповідності до функціонального призначення приміщення.

Деталі згодом.

З текстом документа можна ознайомитись за посиланням: www.minregion.gov.ua

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com