Новини

Щодо ДБН В.1.2-7:2021 “ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА”, що набули чинності 1 вересня поточного року
4 листопада 2022 року, 15:30

Частина 2.

Частина 1: https://bit.ly/3hct9cp

Розділ даного ДБН “ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ГРАНИЧНИХ СТАНІВ”

Характеристикою вогнестійкості конструкції є межа вогнестійкості, це час від початку вогневого випробування за стандартним та/або додатковими, альтернативними температурними режимами до настання для даної конструкції одного з граничних станів з вогнестійкості.

Розрізняють такі основні види граничних станів будівельних конструкцій з вогнестійкості:
- граничний стан за ознакою втрати несучої здатності (умовна літерна познака R) (далі - несуча здатність);
- граничний стан за ознакою втрати цілісності (умовна літерна познака Е) (далі - цілісність);
- граничний стан за ознакою втрати теплоізолювальної здатності (умовна літерна познака І) (далі – теплоізолювальна здатність);
- граничний стан за ознакою перевищення теплового потоку (випромінювання), у разі коли теплоізолювальна здатність будівельної конструкції контролюється за величиною потоку випромінюваного тепла (умовна літерна познака W);
- граничний стан за ознакою втрати здатності чинити опір механічному удару, коли враховуються особливі механічні дії на будівельну конструкцію (умовна познака M).

Критерій граничного стану за ознакою втрати несучої здатності вважається забезпеченим, якщо забезпечена несуча здатність упродовж визначеного проміжку часу вогневого впливу.

Критерієм настання граничного стану за ознакою втрати цілісності є проходження крізь огороджувальну конструкцію полум’я та гарячих газів, а також виникнення полум’я на поверхні конструкції, що не зазнає вогневого впливу.

Критерієм настання граничного стану за ознакою втрати теплоізолювальної здатності є перевищення середньої температури над початковою температурою цієї поверхні.

Будівельні конструкції залежно від граничних станів із вогнестійкості і межі вогнестійкості поділяються на класи вогнестійкості. Позначення класу вогнестійкості будівельних конструкцій складається з умовних літерних познак граничних станів і числа, що відповідає межі вогнестійкості у хвилинах.

Для несиметричних протипожежних перешкод класифікація з вогнестійкості визначається в умовах впливу вогню зі сторони, яку оцінюють як таку, що має найменшу вогнестійкість, окрім випадків, коли напрямок дії вогню відомий.

Розділ даного ДБН “ПЕРЕВІРКА ДОТРИМАННЯ ОСНОВНОЇ ВИМОГИ”

Перевірку дотримання основної вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки будівель і споруд виконують з урахуванням граничних станів будівельних конструкцій з вогнестійкості із використанням відповідних розрахункових методів та, у разі необхідності, випробувань.

Розрахункові методи повинні передбачити просторову роботу конструкції.

Випробування слід застосовувати у разі, якщо розрахункові методи не забезпечують достатньої достовірності.

Перевірка характеристик будівель і споруд, на які поширюється основна вимога «пожежна безпека», має включати:
- оцінку розвитку пожежі в приміщенні (у тому числі утворення диму і небезпечних летких продуктів горіння), поширення вогню і диму в будівлях і спорудах та поширення вогню і диму на сусідні будівлі і споруди та навколишнє природне середовище;
- оцінку напружено-деформованого стану конструкцій і частин будівлі і споруди та працездатність систем протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації, автоматичних систем пожежогасіння, систем керування евакуюванням, систем протидимного захисту тощо) у разі пожежі;
- оцінку взаємозв'язку пожежі, людей, які перебувають в будівлях і спорудах, заходів протипожежного захисту та дій із пожежогасіння і рятування.

Рівні показників, пов’язаних з основною вимогою, залежать від:
- типу, призначення та розташування будівель і споруд;
- планування будівель і споруд;
- наявності пожежно-рятувальних засобів.

З текстом документа можна ознайомитись за посиланням: https://www.minregion.gov.ua

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com