Новини

09 листопада 2022 року компанія INTEGRITES, член #КБУ, провела вебінар на тему «Індустріальні парки: шлях від створення до успішної діяльності»
11 листопада 2022 року, 15:05

09 листопада 2022 року компанія INTEGRITES, член #КБУ, провела вебінар на тему «Індустріальні парки: шлях від створення до успішної діяльності».


Спікерами виступили старші юристи практики нерухомості та будівництва Тетяна Сторожук (Tania Storozhuk) та Сергій Даців, радник практики корпоративного права та M&A Василь Юрманович та старший юрист практики податкового права Костянтин Харченко.


Під час вебінару спікери розповіли про роль індустріальних парків (ІП) як інструменту відновлення промисловості України, оскільки ІП можуть забезпечити:
релокацію бізнесу;
залучення іноземних інвестицій та розвиток вітчизняного виробництва;
приріст робочих місць та стимул для повернення громадян;
створення комплексних еко-систем;
вивільнення промислових зон у межах міста.


Отже, наразі в Україні вже діють 56 індустріальних парків. Державою передбачено цілий ряд інструментів для стимулювання розвитку ІП, якими можуть користуватись ініціатори створення ІП, керуюча компанія та учасники ІП.


Іноземні інвестори можуть бути засновниками/учасниками ініціатора, керуючої компанії або учасника ІП, окрім:
громадяни держави-агресора, держави-окупанта;
юридичні особи, зареєстровані в державі-агресорі, державі-окупанті;
юридичні особи, які перебувають під санкціями;
фізичні, юридичні особи, пов'язані з державою-агресором економічними зв'язками.


В межах ІП дозволена така господарська діяльність:
діяльність у сфері переробної промисловості;
діяльність з переробки промислових та/або побутових відходів (крім захоронення);
науково-технічна діяльність;
діяльність у сфері інформації та електронних комунікацій.


Окремо спікери зазначили вимоги до території ІП:
ІП створюється на строк від 30 років і більше;
земельні ділянки ІП повинні мати:
цільове призначення "землі промисловості"
площу - від 10 га до 1 000 га
строк оренди (для орендованих земель) - не менше 30 років
територія ІП придатна для промислового використання відповідно до містобудівної документації, відповідає санітарно-епідеміологічним та екологічним вимогам;
на території ІП відсутні об'єкти виробничого призначення, що (і) прийняті в експлуатацію протягом останніх 10 років та/ або (іі) експлуатуються протягом 5 останніх років до моменту створення ІП (крім об'єктів вугледобувних підприємств / їх підрозділів);
підтримка ІП з боку місцевої влади.


Наступним кроком є створення та функціонування ІП:
Підготовка до створення ІП (ініціатором);
вибір "greenfield" чи "brownfield" території для індустріального парку
набуття прав на земельні ділянки (оренда/ власність)
розробка концепту ІП, прийняття рішення про створення
подача пакета документів до Мінекономіки
Розгляд пакета документів Мінекономіки та прийняття рішення КМУ про створення ІП; включення до Реєстру індустріальних парків;
Вибір керуючої компанії та укладення Договору про створення;
Залучення керуючою компанією резидентів та укладення договорів про здійснення господарської діяльності;
Облаштування ІП об'єктами нерухомості, об'єктами інфраструктури згідно з розподілом між суб'єктами ІП, в т.ч. проходження оцінки впливу на довкілля (ОВД), отримання дозвільних документів на будівництво.


Можна виділити три основні моделі створення та функціонування ІП, коли ініціатор:
держава або місцева влада;
суб’єкт, що орендує землю державної або комунальної власності;
на землях приватної власності.


Окремо спікерами була висвітлена тема підключення до мереж, а саме до електропостачання, газопостачання, водопостачання та водовідведення, телекомунікації. Замовником приєднання може виступати ініціатор створення або керуюча компанія, або окремий учасник.


Ініціатор створення ІП або керуюча компанія можуть стати оператором малої системи розподілу (ОМСР) в межах ІП і надавати учасникам ІП послуги з розподілу електроенергії.


ОМСР може постачати електричну енергію користувачам МСР на підставі ліцензії.
Учасники ІП приєднані до ОМСР мають право на вільний вибір постачальника, ОМСР повинен надавати вільний доступ постачальників до мереж.
Послуга з розподілу надається на платній основі.


Керуючі компанії, ініціатори створення - суб'єкти господарювання та учасники індустріальних парків за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законом мають право на компенсацію витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж


Порядок компенсації поки не затверджений, існує тільки проєкт від 15.08.2022 року.


Компенсації підлягають до 100 % вартості фактичних та підтверджених витрат заявника, пов'язаних з підключенням або приєднанням до інженерно-транспортних мереж, а саме, до:
систем передачі або систем розподілу електричної енергії (крім приєднання до електричних мереж малих систем розподілу);
загальної мережі залізниць;
мереж газопостачання, тепло-, водопостачання та водовідведення, розташованих за межами території індустріального парку;
інфраструктури електронних комунікаційних мереж, розташованої за межами території індустріального парку.


Водночас витрати мають бути здійснені не раніше, ніж за 36 місяців до моменту подачі заявки на компенсацію.


Щодо права власності на мережі?


Правовий режим мереж в межах ІП визначається договором про створення та функціонування ІП. Найважливіше це чітко визначити власника і балансо-утримувача мереж для визначення експлуатаційної відповідальності та сторони уповноваженої на отримання плати за експлуатацію мереж.


Власником мереж може бути визначено:
ініціатора створення ІП;
місцеву громаду (з передачею мереж у комунальну власність)


З приводу передачі мереж у власність учасника - закон про ІП містить суперечливі положення:


Стаття 30: Об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури індустріального парку та інші об'єкти, розташовані у межах індустріального парку, які надані керуючій компанії у користування (управління), учасникам у власність не передаються.
Стаття 32: У разі відчуження земельної ділянки у власність учасника розташовані на ній об'єкти інфраструктури не передаються у власність учасника, якщо інше не передбачено договором про створення та функціонування індустріального парку.


Також ІП має пільгове оподаткування:
податок на прибуток підприємства:
Звільняється від оподаткування прибуток від здійснення господарської діяльності на території індустріального парку протягом 10 послідовних років


податок на додану вартість, ввізне мито:
Звільнено від ПДВ / ввізного мита імпорт нового обладнання / комплектуючих виробів до нього відповідно до переліку вказаного у ч. 6 ст. 287 Митного кодексу України.
податок на нерухоме майно (відмінне від земельної ділянки), плати за землю:
Органам місцевого самоврядування надано право самостійно встановлювати пільгу з податку на нерухоме майно за спрощеним порядком.
Органам місцевого самоврядування надано право самостійно зменшувати розмір плати за землю / звільняти від її сплати за спрощеним порядком за умови, що земельна ділянка має нормативну грошову оцінку.


Повний запис вебінару за посиланням: https://www.facebook.com/kbuorgua/videos/518987416909100


ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com