Надаємо онлайн доступ до першоджерел

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Закони

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про будівельні норми»

Закон України «Про енергозбереження»

Закон України «Про архітектурну діяльність»

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

Закон України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»

Закон України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва»

Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»

Закон України «Про основи містобудування»

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Закон України від 17 січня 2017 року N 1817-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності»

Закон України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»

Додати Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»

Додати Закон України «Про ринок електричної енергії»

Постанови КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 р. № 1094 «Про державну експертизу з енергозбереження»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 р. № 1210 «Про затвердження Порядку проведення перевірки дотримання вимог нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, а також коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 р. № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 2006 року № 240 «Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування»

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764 «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2007 р. № 1396 «Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 547 «Про затвердження Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 548 «Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 553 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 556 «Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 559 «Про містобудівний кадастр»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 227 «Про затвердження Типового договору про участь у фонді фінансування будівництва»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 698 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 671 «Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1057 «Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. N 1164 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, яка підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 256 «Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257 «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва»

Постанова Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 р. № 399 «Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами державного архітектурно-будівельного контролю»

Постанова Кабінету Міністрів України від від 07 червня 2017 р. № 406 «Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію»

Накази

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 за № 379/1404

Наказ Міністерство праці та соціальної політики України від 21.06.2001 № 272 «Про затвердження «Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»

Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 21.01.2006 № 47 «Про затвердження Правил приєднання когенераційних установок до електричних мереж», зареєстрована у Міністерстві юстиції України 06.02.2006 за № 97/11971

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.03. 2006 № 69 «Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.05.2006 за № 577/12451»

Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 «Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1143/13017

Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06. 2008 року № 190 «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04.07.2008 № 301 «Про затвердження Порядку погодження в Мінрегіонбуді обґрунтованих відхилень від діючих будівельних норм у проектній документації при проектуванні та внесенні змін у проектну документацію об'єктів промислової забудови та інженерно-транспортної інфраструктури»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 № 45 «Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.06.2011 за № 651/19389

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 02.06.2011 № 64 «Про затвердження Порядку розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.06.2011 за № 781/19519»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.06.2011 № 92 «Про затвердження Порядку ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.07.2011 за № 885/19623

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2011 № 93 «Про затвердження Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.07.2011 за № 878/19616»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2011 № 103 «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.07.2011 за № 902/19640»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 108 «Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.07.2011 за № 903/19641»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.09.2011 № 172 «Про затвердження Порядку внесення плати за проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, та її розмірів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1099/19837»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.12.2011 за № 1468/20206»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11.01.2014 № 2 «Про затвердження Переліку внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків», зареєстрований в Міністерстві юстиції України25.01.2014 за № 160/24937

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.05.2012 № 240 «Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.07.2012 за № 1116/21428»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.05.2014 № 137 «Про затвердження Порядку реєстрації саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.05.2014 за № 573/25350

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.10.2014 № 282 «Про затвердження Порядку делегування повноважень саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.10.2014 за № 1369/26146

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.11. 2014 № 326 «Про обсяг повноважень, що делегуються саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.11.2014 № 325 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи здійснення декларативних процедур у будівництві», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.12.2014 за № 1590/26367»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.12.2014 № 381 «Про затвердження Інструкції з проведення перевірки дотримання вимог нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, а також коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.01.2015 за № 92/26537

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.04.2015 № 79 «Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.05.2015 за № 547/26992» Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697»

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Форми та опису службового посвідчення посадової особи органу державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду)», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.07.2015 за № 867/27312»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.07.2015 № 150 «Про затвердження Форми та опису службового посвідчення посадової особи органу державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду)», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.07.2015 за № 867/27312»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 № 281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.11.2016 за № 1469/29599

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.11.2017 № 289 «Про затвердження Переліку об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.11.2017 за № 1437/31305

РОЗ'ЯСНЕННЯ МІНРЕГІОНБУДУ

Роз’яснення Мінрегіонбуду щодо дозвільних процедур у будівництві

Роз’яснення щодо порядку отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Роз’яснення щодо порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних житлових будинків

Зразок заповнення акту готовності об’єкта до експлуатації

Щодо проведення експертизи проектів будівництва, набуття права на виконання будівельних робіт та прийняття об’єктів будівництва в експлуатацію з 10 червня 2017 року

Щодо обчислення адміністративних витрат, кошторисного прибутку, вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації

Про розмір кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва об’єктів у 2017 році

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com