Мета. Цілі. Завдання

будуємо
україну
разом

Мета діяльності Конфедерації будівельників України – сприяння розвитку будівельної галузі в Україні, а також захист інтересів своїх членів.

Цілі Конфедерації:

1. Вживати дії, що сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату у будівельному комплексі України.

2. Відстоювати інтереси членів Конфедерації, пов'язані з їхньою професійною діяльністю.

3. Впроваджувати прозорі правила діяльності серед компаній будівельного комплексу, запровадження правил професійної етики та взаємної довіри.

4. В партнерстві з органами державної влади та місцевого самоврядування всебічно розвивати будівельний комплекс України.

5. Сформувати комплекс заходів для міжнародного визнання і потенціалу будівельного комплексу України.

Оперативні цілі КБУ:

1. Підготовка пропозиції стосовно підвищення рейтингу України в Doing business.

2. Підтримання статусу «національного професійного об'єднання №1 у будівельній галузі».

3. Забезпечення членів КБУ оперативною інформацією про зміни та нові можливості, а також підвищення їх правової обізнаності зокрема шляхом організації публічних заходів з актуальних тематик.

4. Моніторинг проектів нормативно-правових актів, положення яких стосуються будівництва та нерухомості, їх опрацювання з метою вироблення єдиної консолідованої позиції Конфедерації та доведення її до відома суб’єкта нормотворення.

5. Виявлення прогалин в чинних нормативно-правових актах та подання пропозицій щодо внесення змін до них.

6. Вжиття заходів, спрямованих на популяризацію будівельної галузі вцілому та професії «Будівельник» зокрема.

7. Отримання статусу і повноважень саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності.

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com